Language selector

Vælg udgave med høj kontrastVis siden med normal skriftstørrelseForstør skriftstørrelsen

Siden findes på 24 sprog

Revision


Revisionsprofil

Revisor (AD, CAST)

Hvis du vil vide mere, kan du se videoen om nogle af de tjenestemænd, der arbejder hos os inden for dette område: Alexsei (Europa-Kommissionen, GD for Menneskelige Ressourcer), Irene (Den Europæiske Revisionsret) og Nicole (Europa-Kommissionen, GD for Indre Anliggender).

 

Som en yderst kompleks organisation har EU et stort behov for finansiel revision, resultatrevision og intern revision. EU's institutioner udarbejder politikker, der påvirker 500 millioner mennesker i 28 EU-lande.

EU-revisorers arbejde, der indebærer både intern og ekstern revision, omfatter:

  • kontrol af økonomiske forvaltningsprocedurer
  • gennemførelse af inspektioner
  • forbedring af kontrolsystemer
  • rådgivning om metodologier
  • direkte understøttelse af ledende beslutningstagere
  • undervisning af ikke-specialiseret personale
  • tilsyn med og vejledning af kolleger.

Kontraktansatte kan også ansættes til udførelse af revisionsopgaver.

 

Podcast: Livet som EU-tjenestemand – revision
Videoklip: Om at arbejde ved Den Europæiske Revisionsret

 

Kvalifikationer (vejledende)

Du skal have:

  • indgående kendskab til mindst to europæiske sprog (et af disse skal være engelsk, fransk eller tysk)
  • en relevant videregående uddannelse eller relevante faglige kvalifikationer (eller færdiggøre din uddannelse i år) for ansættelse i lønklasse AD 5
  • flere års relevant erfaring for at blive ansat på et højere niveau (lønklasse AD 7).

Kravene til kontraktansatte kan variere, særligt hvis de er ansat som assisterende revisorer.

Sidens top