Language selector

Choose high-contrast versionSet page to normal font sizeIncrease font size

Tyto stránky jsou k dispozici ve 24 jazycích

Audit


Audit - profil

Auditor (AD, CAST)

Chcete-li se s touto oblastí seznámit blíže, podívejte se na video o několika našich auditorech: Alexej (Evropská komise, GŘ Lidské zdroje a bezpečnost ), Irene (Evropský soudní dvůr) a Nicole (Evropská komise, GŘ Vnitřní záležitosti).

 

Natolik složitá organizace, jako je EU, klade značné nároky na finanční audit, audit výkonnosti a interní audit. Orgány EU realizují politiky, které se dotýkají životů 500 milionů obyvatel 28 zemí EU.

Práce auditorů EU, kteří provádí interní i externí audity, zahrnuje:

  • prověřování postupů finanční správy
  • provádění inspekcí
  • zlepšování systémů kontrol
  • poskytování poradenství ohledně metodik
  • bezprostřední podporu vysokých úředníků s rozhodovací pravomocí
  • přípravu nevyškolených zaměstnanců
  • dohled nad kolegy a jejich odborné vedení

Úkoly v rámci auditu mohou provádět rovněž smluvní zaměstnanci.

 

Podcast: Život úředníka EU – audit
Video: Práce zaměstnanců Evropského účetního dvora

 

Kvalifikace (orientační)

Vyžaduje se:

  • dobrá znalost alespoň 2 evropských jazyků (přičemž alespoň jeden z nich musí být angličtina, francouzština nebo němčina)
  • odpovídající ukončené vysokoškolské vzdělání nebo odborná kvalifikace (nebo absolvování školy v daném roce) pro získání třídy AD 5
  • víceletá praxe v příslušné oblasti pro zařazení na vyšší pozici (třída AD 7).

U smluvních pracovníků se mohou požadavky lišit, zejména v případě požadavků na asistenty auditorů.

Začátek stránky