Language selector

Версия на страницата с висок контрастНормален размер на шрифтаГолям размер на шрифта

Тази страница е достъпна на 24 езика

Одит


Одиторски профил

Одитор (AD, CAST)

За повече информация гледайте клипа с някои от служителите, които работят за нас в тази област: Алексей (Европейска комисия, ГД „Човешки ресурси“), Ирен (Европейска сметна палата) и Никол (Европейска комисия, ГД „Вътрешни работи“).

 

ЕС е изключително сложна организация с високи изисквания към финансовия одит, одита на изпълнението и вътрешния одит. Институциите на ЕС създават политики, които оказват влияние върху живота на 500 милиона души в 28 страни от ЕС.

Работата на одиторите на ЕС във връзка с вътрешни и външни одити включва:

  • проучване на процесите на финансово управление;
  • провеждане на проверки;
  • подобряване на системите за контрол;
  • консултации във връзка с методиките;
  • пряка подкрепа за вземащите решения ръководни кадри;
  • обучение на неспециализирания персонал;
  • надзор и наставляване на колеги.

За одиторска работа могат да бъдат ангажирани и служители, които са на договор.

 

Подкаст: Животът на служител на ЕС – одит
Видео: Животът в Европейската сметна палата

 

 

Квалификации (примерни)

Вие трябва:

  • да владеете поне два европейски езика (единият от които да е английски, френски или немски);
  • да притежавате подходяща диплома или професионална квалификация (или да се дипломирате през текущата година), за да бъдете назначени в степен AD 5;
  • да имате няколко години подходящ трудов стаж, за да се присъедините към нас на по-високо ниво (степен AD 7).

Изискванията за договорно наетите служители са различни, особено за наетите като асистент-одитори.

Начало на страницата