Language selector

Roghnaigh leagan faoi ardchodarsnachtSocraigh gnáth-chlómhéidMéadaigh clómhéid

Tá fáil ar an leathanach seo i 24 teanga

Institiúidí agus gníomhaireachtaí an AE


Institiúidí an AE

Is trí lárphróiseas earcaíochta a dhéantar iarratais ar ghairmréim san AE. D'fhéadfadh ceann de na hinstitiúidí seo a leanas thú a earcú ón lárphróiseas roghnúcháin sin:

 

Institiúidí a bhfuil a nósanna imeachta roghnúcháin féin acu:


Gníomhaireachtaí an AE

Tugann gníomhaireachtaí agus comhlachtaí díláraithe an AE a lán deiseanna ar phoist – go háirithe do speisialtóirí. Tharlódh go mbeadh deiseanna earcaíochta acu nuair nach bhfuil aon chomórtas ar siúl.

Tá roinnt gníomhaireachtaí ann a earcaíonn foireann ar conradh ó phainéil iarrthóirí rathúla EPSO (bunachar sonraí CAST). Féach ar an liosta - gníomhaireachtaí atá i dteideal earcú ó bhunachar sonraí CASTpdf.


Ionaid

Tá oifigí ar fud an domhain ag na hinstitiúidí Eorpacha, ach seans maith gur sa Bhruiséili Lucsamburg a bheifeá lonnaithe i dtosach.


An Bhruiséil agus Lucsamburg

Cathracha ilghnéitheacha agus an-idirnáisiúnta an Bhruiséil agus Lucsamburg. Toisc gur sa dá chathair sin atá na hinstitiúidí Eorpacha, bíonn daoine ó gach cearn den mhór-roinn ina gcónaí agus ag obair iontu, agus bíonn an iliomad teangacha á labhairt ar na sráideanna.

Tá sár-áiseanna siopadóireachta agus rogha mór siamsaíochta sa dá chathair, idir bhialanna, chlubanna agus bheáranna, ionaid chultúrtha agus chlubanna spóirt. Tá an dá chathair dlúth go maith, agus ní fada ó lár na cathrach go dtí an tuath. Is i gcroílár na hEorpa atá siad suite, agus níl roinnt príomhchathracha eile (Amstardam, Páras, Londain) ach cúpla uair an chloig taistil uathu.

Tuilleadh eolais faoin saol sa Bheilg agus i Lucsamburg.

 

Ionaid eile

Bíodh gur sa Bhruiséil agus i Lucsamburg atá bunáit an Choimisiúin Eorpaigh, tá ionadaíochtaí aige i ngach tír san AE. Tá oifig eolais ag Parlaimint na hEorpa i ngach tír san AE agus tá toscaireachtaí ag an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí in ionaid ar fud an domhain.

Tá roinnt mhaith gníomhaireachtaí agus comhlachtaí díláraithe ag an AE freisin atá lonnaithe i dtíortha éagsúla. Tuilleadh eolais faoi na gníomhaireachtaí sin atá i do thír féin.

 

Tá cabhair ar fáil duit agus tú ag bogadh tíre

Ach tairiscint poist a bheith faighte agat, cabhróidh ár nOifigí Fáilte sa Bhruiséil agus i Lucsamburg leat eolas na slí a fháil agus socrú isteach. Go háirithe, cabhróidh siad leat teacht ar lóistín (agus do chonradh cíosa a sheiceáil). Eagraítear Laethanta Eolais go rialta le cabhrú le páirtithe agus céilí lánúine socrú síos sa tír nua.

sárscoileanna idirnáisiúnta, Eorpacha agus náisiúnta sa Bhruiséil agus i Lucsamburg. Is féidir linn tú a chur i dteagmháil le naíonraí, grúpaí súgartha agus le háiseanna eile.

Barr an leathanaigh