Language selector

Verzia s vysokým kontrastomNormálna veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma

Táto stránka je dostupná v 24 jazykoch

StážeČo sú stáže?

Stáže sú k dispozícii v mnohých oblastiach a ponúkajú skvelú príležitosť oboznámiť sa s prácou Európskej únie. Náplň práce do veľkej miery závisí od toho, kde (t. j. na akom útvare) bude vaša stáž prebiehať. Príležitosti pre stážistov ponúkajú útvary, ktoré sa zaoberajú napr. právom hospodárskej súťaže, ľudskými zdrojmi, environmentálnou politikou, komunikáciou atď. Väčšina stáží trvá približne 5 mesiacov, ale ich dĺžka závisí od toho, pre ktorú inštitúciu alebo agentúru budete pracovať.

 

Čo budem robiť?

Stážisti vykonávajú tie isté úlohy ako služobne nižší administrátori. V praxi to môže znamenať organizovanie pracovných skupín a stretnutí, zhromažďovanie informácií a dokumentácie, prípravu správ a odpovedí na otázky, ako aj účasť na stretnutiach oddelenia a iných podujatiach. Niektoré úlohy sú špecifické pre jednotlivé odbory. Napríklad právnici v Komisii budú robiť iné veci ako ekonómovia na Dvore audítorov alebo úradníci v Parlamente.

  

Kto sa môže prihlásiť?

Prihlásiť sa môžu čerství absolventi vysokých škôl v ľubovoľnom odbore, ktorým už bol udelený titul (ako dôkaz je možné predložiť aj výpis výsledkov štúdia, v prípade že ešte nedošlo k oficiálnemu udeľovaniu titulov). Na rozdiel od výberových konaní na pozície stálych úradníkov, záujemcovia nemusia byť občanmi EÚ (niekoľko miest je rezervovaných aj pre občanov krajín mimo EÚ), ale vo všeobecnosti je jednou z podmienok znalosť dvoch úradných jazykov Únie. Pracovné skúsenosti alebo postgraduálne štúdium sú výhodou, ale obvykle nie podmienkou.

  

Ide o platenú stáž?

Väčšina stáží je platených. Stážisti dostávajú mesačne približne 1 000 EUR.

 

Kde budem pracovať?

Prevažná väčšina zamestnancov EÚ pracuje v Bruseli alebo Luxemburgu a rovnako je tomu aj v prípade stážistov.

 

Ako sa môžem prihlásiť?

Výberové konania pre stáže organizujú jednotlivé inštitúcie a agentúry EÚ. Viac informácií nájdete v našej príručke o stážach v EÚpdf. Prihlasovanie na stáž prebieha zvyčajne online, ale v niektorých prípadoch od vás môžu požadovať zaslanie kópie prihlášky v papierovej forme. Výber záujemcov prebieha vo všeobecnosti 4 až 9 mesiacov pred plánovaným začiatkom stáže, preto je potrebné poslať prihlášku v dostatočnom predstihu.

Na začiatok