Language selector

Wybierz wersję z dużym kontrastemUstaw normalny rozmiar czcionkiUstaw większą czcionkę

Strona jest dostępna w 24 językach

StażeCzym są staże?

Staże, których zakres tematyczny jest bardzo szeroki, są wyjątkową okazją, aby na własne oczy przekonać się, jak działa UE. Zakres zadań zależy przede wszystkim od tego, do jakiego działu zostanie przypisany stażysta. Dziedziny, w jakich można odbyć staż, to między innymi prawo konkurencji, zasoby ludzkie, polityka ochrony środowiska lub komunikacja społeczna. Większość staży trwa około 5 miesięcy, ale ostateczna długość stażu zależy od instytucji lub agencji przyjmującej stażystę.

 

Co robi stażysta?

Stażystom powierza się zadania podobne do tych, które wykonują nowo zatrudnieni absolwenci studiów wyższych. W praktyce oznacza to na przykład organizację grup roboczych i spotkań, opracowywanie zestawień informacyjnych i dokumentów, przygotowywanie sprawozdań i odpowiadanie na zapytania, jak również udział w zebraniach działów i innych spotkaniach. Istnieją też zadania charakterystyczne dla konkretnych działów określonych instytucji – prawnicy w Komisji zajmują się innymi zagadnieniami niż ekonomiści z Trybunału Obrachunkowego lub urzędnicy w Parlamencie.

  

Kto może ubiegać się o staż?

Absolwenci studiów dowolnego kierunku, pod warunkiem że już uzyskali dyplom (jeśli dyplom nie został jeszcze wydany, z reguły wystarczy wykaz zaliczeń). W przeciwieństwie do konkursów otwartych dla kandydatów na urzędników, w których warunkiem uczestnictwa jest posiadanie obywatelstwa UE, w przypadku ubiegania się o staż nie jest ono konieczne. Istnieje niewielka liczba miejsc dla stażystów z krajów spoza UE. Z reguły wymagana jest znajomość dwóch języków UE. Doświadczenie zawodowe i studia podyplomowe są atutem, ale nie są niezbędne.

  

Czy staże są płatne?

Większość staży jest płatna, zazwyczaj jest to kwota około tysiąca euro.

 

Dokąd można pojechać na staż?

Większość staży odbywa się w Brukseli i Luksemburgu, ponieważ to tam znajduje się najwięcej instytucji UE.

 

Jak zgłosić swoją kandydaturę?

Procedury naboru stażystów organizowane są osobno przez poszczególne instytucje i agencje UE. Więcej informacji zawiera Informator dotyczący staży w instytucjach UEpdf. Z reguły możliwe jest przesłanie swojego zgłoszenia online, ale w niektórych wypadkach wymagane może być przesłanie jego wersji papierowej. Zgłoszenia są zazwyczaj akceptowane w okresie od dziewięciu do czterech miesięcy przed rozpoczęciem staży, dlatego swoją kandydaturę trzeba zgłosić z dużym wyprzedzeniem.

Początek strony