Language selector

Agħżel il-verżjoni b'kuntrast qawwiIssettja l-paġna għal tipa ta' daqs normaliKabbar it-tipa

Din il-paġna hija disponibbli fi 24 lingwa

ApprendistatiX’inhuma l-apprentistati?

L-apprendistati (jew l-internships) huma disponibbli f’firxa wiesgħa ta’ oqsma u joffru ħafna tagħrif dwar il-ħidma tal-UE. Il-kontenut tal-impjieg fil-biċċa l-kbira jiddependi fuq is-servizz fejn tiġi assenjat. Ikunu disponibbli opportunitajiet fl-oqsma tal-liġi tal-kompetizzjoni, ir-riżorsi umani, il-politika ambjentali, il-komunikazzjoni u ħafna aktar. Il-biċċa l-kbira tal-apprendistati huma ta' madwar 5 xhur, iżda dan jista’ jvarja, skont ma' liema istituzzjoni/aġenzija tkun qed taħdem.

 

X’se nkun qed nagħmel?

L-apprendisti (“stagiaires”) jingħataw l-istess tip ta’ kompiti bħala gradwati li għadhom kif ġew irreklutati. Fil-prattika, dan jista’ jfisser li tkun qed torganizza l-gruppi ta’ ħidma u l-laqgħat, tiġbor l-informazzjoni u d-dokumentazzjoni, tipprepara rapporti u twieġeb mistoqsijiet, kif ukoll tipparteċipa f’laqgħat tal-unità u avvenimenti oħra. Se jkun hemm ukoll kompiti aktar speċifiċi għal dipartiment partikolari – l-avukati fil-Kummissjoni se jkunu qed jagħmlu affarijiet differenti mill-ekonomisti fil-Qorti tal-Awdituri jew il-ġeneralisti fil-Parlament.

  

Min jista' japplika?

Jistgħu japplikaw il-gradwati fi kwalunkwe dixxiplina, sakemm ikunu diġà kisbu l-lawrija (jekk iċ-ċertifikat ikun għadu ma ngħatax, biżżejjed turi rekord uffiċjali). B'differenza għall-pożizzjonijiet permanenti, iċ-ċittadinanza tal-UE mhix obbligatorja (għadd żgħir ta' postijiet huma riżervati għal ċittadini li mhumiex tal-UE), iżda ġeneralment hu meħtieġ għarfien f'żewġ lingwi uffiċjali tal-UE. Esperjenza ta’ xogħol u edukazzjoni post-universitarja huma ta’ vantaġġ, iżda normalment mhumiex neċessarji.

  

Se nkun qed nitħallas?

Il-maġġoranza tal-apprendistati huma mħallsa, normalment madwar 1,000€/xahar.

 

Fejn se nkun qed naħdem?

Bħall-maġġoranza tal-impjiegi fl-UE, il-biċċa l-kbira tal-apprendistati huma bbażati fi Brussell jew il-Lussemburgu.

 

Kif nista' napplika?

Il-proċeduri ta' selezzjoni għall-apprendistati jsiru mill-istituzzjonijiet u l-aġenziji individwali tal-UE. Ara l-Gwida Faċli għall-Apprendistati fl-UEpdf għal aktar tagħrif. L-applikazzjonijiet huma normalment onlajn, iżda xi kultant ikunu meħtieġa kopji stampati tal-formola tal-applikazzjoni. B’mod ġenerali, l-applikazzjonijiet huma aċċettati madwar erba’ sa disa’ xhur qabel il-bidu tal-apprendistat u l-applikazzjonijiet għandhom jiġu mibgħuta f’waqthom.

It-tarf ta’ fuq tal-paġna