Language selector

Izvēlēties tumšu fonuIzvēlēties rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru

Šī lappuse lasāma 24 valodās

PrakseKas ir prakse?

Prakse (jeb stažēšanās) ir iespējama daudzās jomās un sniedz ļoti labu ieskatu ES darbā. Darba saturs ļoti lielā mērā atkarīgs no tā, kurā dienestā esat nozīmēts. Piemēram, prakse iespējama konkurences tiesību, cilvēkresursu, vides politikas, komunikācijas jomā un daudzās citās jomās. Prakses ilgums parasti ir apmēram pieci mēneši, bet tas var būt dažāds un ir atkarīgs no iestādes vai aģentūras, kurā strādājat.

 

Kādi būtu mani pienākumi?

Praktikantiem (jeb stažieriem) uzdod tādus pašus pienākumus, kā nesen darbā pieņemtiem augstskolu absolventiem. Piemēram, rīkot darba grupas un sanāksmes, apkopot informāciju un dokumentus, sagatavot ziņojumus un atbildēt uz jautājumiem, kā arī piedalīties nodaļas sanāksmēs un citos pasākumos. Ir arī uzdevumi, kas saistīti ar konkrētās nodaļas specifiku. Proti, juristi Komisijā nedarīs to pašu, ko ekonomisti Revīzijas palātā vai plaša profila speciālisti Parlamentā.

  

Kas var pieteikties?

Pieteikties drīkst augstskolu absolventi jebkurā specialitātē, ja viņu grāds jau ir piešķirts (ja diploms vēl nav izsniegts, parasti var tā vietā iesniegt akadēmisko izziņu). Pretēji pastāvīgajiem darbiniekiem, praktikantam nav obligāti jābūt ES pilsonim (neliels skaits vietu ir rezervēts ārpussavienības valstu pilsoņiem). Tomēr parasti pieprasa, lai praktikants zinātu divas ES valodas. Darba pieredze un pēcdiploma izglītība ir pluss, bet parasti nav nepieciešamas.

  

Vai man maksās?

Vairumā gadījumu praktikantiem maksā, parasti apmēram 1000 eiro mēnesī.

 

Kur es strādāšu?

Tāpat kā vairums pārējo ES darbvietu, arī lielākā daļa prakses vietu ir Briselē vai Luksemburgā.

 

Kā var pieteikties?

Praktikantus atlasa pašas ES iestādes un aģentūras. Sīkākas ziņas atrodamas mūsu Īsajā rokasgrāmatā par praksi ES iestādēspdf. Parasti ir jāpiesakās internetā, bet dažreiz prasa arī iesniegumu uz papīra. Vairumā gadījumu iesniegumus pieņem apmēram četrus līdz deviņus mēnešus pirms prakses sākuma, un tie ir jāiesniedz laicīgi.

Lapas sākums