Language selector

Didelio kontrasto vaizdasStandartinio dydžio šriftasDidinti šriftą

Informacija pateikiama 24 kalbomis

StažuotėsStažuotės – kas tai?

Galima atlikti įvairių sričių stažuotes (arba praktiką) – tai puiki proga iš arti susipažinti su ES institucijų veikla. Koks tai bus darbas labai priklausys nuo to, kurioje tarnyboje dirbsite. Galima padirbėti konkurencijos teisės, žmogiškųjų išteklių, aplinkos politikos, komunikacijų ir daugelyje kitų sričių. Dauguma stažuočių trunka apie 5 mėnesius, bet įvairiose institucijose ir agentūrose šis laikotarpis gali būti skirtingas.

 

Ką reikės daryti?

Stažuotojams skiriamos tokios pačios užduotys, kaip ir ką tik įdarbintiems naujiems darbuotojams. Praktiškai tai reikškia, kad turbūt teks organizuoti darbo grupes ir susitikimus, rinkti informaciją ir dokumentus, rengti ataskaitas ir atsakyti į klausimus, dalyvauti skyrių posėdžiuose ir kituose renginiuose. Taip pat reikės vykdyti konkrečiam padaliniui būdingas užduotis – teisininkai Komisijoje dirbs visiškai kokį darbą negu ekonomistai Audito Rūmuose arba bendros specializacijos darbuotojai Parlamente.

  

Kas gali teikti paraiškas?

Stažuočių paraiškas gali teikti bet kokio dalyko absolventai, įgiję atitinkamą laipsnį (jei mokslų baigimo pažymėjimas dar neįteiktas, paprastai galima pateikti studijų knygelės išrašą). Skirtingai negu pretenduojant į nuolatinį darbą ES pilietybė nebūtina (šiek tiek vietų numatyta skirti ne ES šalių piliečiams), bet paprastai reikalaujama mokėti dvi ES kalbas. Darbo patirtis ir pouniversitetinės studijos yra privalumas, bet paprastai to nereikalaujama.

  

Ar stažuotojams mokamas atlyginimas?

Dauguma stažuočių apmokamos, darbo užmokestis paprastai būna apie 1000 eurų per mėnesį.

 

Kur dirba stažuotojai?

Kaip ir didžioji dalis kitų ES darbuotojų, dauguma stažuotojų dirba Briuselyje arba Liuksemburge.

 

Kaip teikti paraišką?

Stažuotojų atranką vykdo atskiros ES institucijos ir agentūros. Daugiau informacijos ieškokite mūsų Trumpame ES stažuočių vadovepdf. Paraiškos paprastai teikiamos internetu, tačiau kartais reikalaujama ir popierinių paraiškos formų. Paprastai paraiškų teikimo laikotarpis būna nuo keturių iki devynių mėnesių prieš stažuotės pradžią, paraiškas reikia pateikti laiku.

Į puslapio pradžią