Language selector

Suurikontrastinen versioPalauta normaali tekstikokoSuurenna tekstikokoa

Tämä sivu on saatavilla 24 kielellä

HarjoitteluMitä harjoittelu tarkoittaa?

EU-toimielimissä on mahdollista suorittaa työharjoittelua monilla eri aloilla ja tutustua EU:n toimintaan sisältäpäin. Työn sisältö riippuu harjoittelijan työllistävästä yksiköstä. Mahdollisia aloja ovat esimerkiksi kilpailulainsäädäntö, henkilöstöhallinto, ympäristöpolitiikka ja viestintä. Harjoittelujaksojen kesto vaihtelee eri elimissä, mutta useimmiten harjoittelu kestää noin viisi kuukautta.

 

Mitä työtä harjoittelija tekee?

Harjoittelijat tekevät samankaltaisia töitä kuin vastapalkatut virkamiehet. Käytännössä se voi tarkoittaa työryhmätapaamisten tai kokousten valmistelua, tiedonkeruuta ja dokumentointia, raporttien valmistelua ja kysymyksiin vastaamista sekä osallistumista yksikön kokouksiin ja muihin tapahtumiin. Työtehtävät vaihtelevat myös osastoittain – komission lakimiehen toimenkuva on aika erilainen kuin tilintarkastustuomioistuimen ekonomistin tai parlamentissa työskentelevän hallintovirkamiehen.

  

Ketkä voivat hakea?

Harjoittelijalta edellytetään, että hän on suorittanut korkeakoulututkinnon (tutkinnon on oltava jo valmis, vaikka tutkintotodistusta ei olisikaan vielä ehditty myöntää). Harjoittelijan ei tarvitse olla EU-kansalainen, sillä joitakin harjoittelupaikkoja on varattu myös EU:n ulkopuolelta tuleville hakijoille, mutta yleensä edellytetään kahden EU-kielen osaamista. Työkokemus ja jatko-opinnot ovat etu, mutta niitä ei tavallisesti vaadita.

  

Saako harjoittelusta palkkaa?

Yleensä harjoittelusta saa korvauksen, joka on noin 1 000 euroa kuukaudessa.

 

Missä harjoittelupaikat ovat?

Suurin osa harjoittelupaikoista on Brysselissä tai Luxemburgissa, missä valtaosa EU:n henkilöstöstä työskentelee.

 

Miten harjoitteluun haetaan?

Kukin EU-elin valitsee harjoittelijat omien menettelyjensä mukaisesti. Lisätietoa menettelyistä on opaskirjasessapdf. Hakemukset tehdään yleensä internetissä, mutta toisinaan hakemus voidaan pyytää paperikopiona. Hakemus on syytä tehdä hyvissä ajoin – yleensä sen voi toimittaa noin 4–9 kuukautta ennen harjoittelujakson alkua.

Sivun alkuun