Language selector

Suure kontrastiga versioonTavapärane tähesuurusKiri suuremaks

Käesolev lehekülg on kättesaadav 24 keeles

PraktikaMis on praktika?

Praktikavõimalusi pakutakse erinevates valdkondades ning need annavad suurepärase ülevaate ELi institutsioonides tehtavast tööst. Töö sisu sõltub suuresti sellest, millisesse talitusse teid suunatakse. Praktikavõimalusi pakutakse konkurentsiõiguse, inimressursside, keskkonnapoliitika, teabevahetuse ja paljudes muudes valdkondades. Tavaliselt kestab praktika umbes 5 kuud, kuid selle kestus võib erineda, sõltuvalt institutsioonist/asutusest, kus te töötate.

 

Millised oleksid minu ülesanded?

Praktikantidele antakse samalaadi ülesandeid nagu äsja värvatud kõrgkooli lõpetanutele. Tegelikkuses võib see tähendada töörühmade ja kohtumiste korraldamist, teabe ja dokumentide koostamist, aruannete ettevalmistamist ning päringutele vastamist, aga ka osakonna koosolekutel ja muudel üritustel osalemist. Samuti võivad need olla konkreetsele osakonnale iseloomulikumad ülesanded – komisjoni juristid tegelevad palju erinevamate ülesannetega kui kontrollikoja ökonomistid või Euroopa Parlamendi üldametnikud.

  

Kes saavad kandideerida?

Kandideerida saavad kõigi erialade kõrgkoolilõpetanud, kui nad on oma kraadi kätte saanud (üldjuhul saab esitada ka õpitulemuste koopia, kui diplomit ei ole veel välja antud). Erinevalt alalistest ametikohtadest ei ole ELi kodakondsus kohustuslik (väike arv kohti on reserveeritud kolmandate riikide kodanikele), kuid üldjuhul on nõutud kahe ELi ametliku keele oskus. Töökogemus ja kraadiõpe on plussiks, kuid reeglina seda ei nõuta.

  

Kas saan ka töötasu?

Enamik praktikakohtadest on tasustatud. Üldiselt makstakse praktikantidele umbes 1000 eurot kuus.

 

Kus ma töötama hakkaksin?

Nagu enamik ELi töökohtadest, asub suurem osa praktikakohtadest Brüsselis või Luxembourgis.

 

Kuidas taotleda?

Praktikantide valikumenetlusi korraldavad ELi institutsioonid ja asutused ise. Lisateavet võite saada ELi praktikakohtade kiirjuhendistpdf. Taotlused on tavaliselt veebipõhised, kuid teatavatel juhtudel võidakse nõuda ka taotlusvormi koopiat paberkandjal. Üldjuhul võetakse taotlusi vastu neli kuni üheksa kuud enne praktika algust ning taotlused tuleks esitada õigeaegselt.

Üles