Language selector

Hög kontrastNormal textstorlekStörre textstorlek

Den här sidan finns på 24 språk

Tillfällig anställning


Tillfällig anställning

(Läs också under Kontraktsanställning)

 

Tillfälligt anställda rekryteras för en begränsad period för mycket specialiserade eller tillfälliga uppgifter på olika områden, t.ex. forskning.
Urvalet och rekryteringen sköts i regel av de enskilda EU-institutionerna och byråerna. Här kan du se pågående urval och lediga jobb
Du kan också lägga in din meritförteckning i databasen EU CV online.

 

Extraanställda (högst sex månader)

Vissa EU-institutioner anlitar bemanningsföretag för att hitta lokal personal för mycket korta kontrakt.

 

Konsulter

Vissa avdelningar anställer konsulter direkt genom upphandlingar.
Läs mer om EU:s upphandlingar och kontrakt

 

Frilansande översättare och tolkar

Om du vill jobba som frilansöversättare:

Om du vill bli frilanstolk vid kommissionen, Europaparlamentet eller domstolen, läs mer på sidan tolka för EU.

 

Praktik vid EU:s delegationer

Du som har en masterutbildning kan i upp till 18 månader praktisera vid någon av EU:s delegationer runtom i världen. Du får därmed direkt erfarenhet av hur det är att arbeta på en delegation och fördjupad kunskap om deras roll i genomförandet av EU:s utrikespolitik. Läs mer om praktikprogrammet

 

Expertdatabas

Oberoende experter bistår EU:s institutioner eller byråer inom specifika områden. Om du är intresserad kan du lägga in din profil med kontaktuppgifter, kompetens, referenser m.m. i de enskilda institutionernas eller byråernas expertdatabaser. Du kan sedan bli kontaktad för specifika uppgifter.
Här är några expertdatabaser:

 

Utsända nationella experter

Nationella eller internationella tjänstemän eller statligt anställda kan bjudas in att jobba några år vid en EU-institution. De bidrar då med sina erfarenheter och kan i gengäld ta med sig kunskap om EU:s verksamhet till sin gamla arbetsplats.
Nationella experter väljs ut genom ett särskilt förfarande. Vänd dig till ditt lands ständiga representation vid EU (i Bryssel) om du vill veta mer.

 

Personal för underhåll och matsalar

För vissa uppgifter inom t.ex. underhåll och personalmatsalar rekryteras personalen av externa leverantörer, som får uppdraget efter en upphandling.
Läs mer om offentlig upphandling

Till början