Language selector

Izberi različico z močnim kontrastomNastavi na običajno velikost pisavePovečaj velikost pisave

Stran je na voljo v 24 jezikih

Začasne pogodbe


Začasne pogodbe

(Glej tudi Pogodbe za določen čas)

 

Začasne pogodbe se lahko sklenejo za izvajanje različnih visoko specializiranih ali začasnih nalog za omejeno obdobje, denimo na področju znanstvenih raziskav.
Za izbor in zaposlovanje začasnih uslužbencev so praviloma pristojne posamezne institucije in agencije EU. Redno preverjajte, ali so objavljeni novi natečaji in prosta delovna mesta.
Svoje podatke lahko vnesete tudi v spletno podatkovno zbirko EU CV online.

 

Začasno osebje  (za obdobje do 6 mesecev)

Nekatere institucije EU za zelo kratko obdobje zaposlujejo lokalne uslužbence prek agencij za začasno zaposlovanje.

 

Začasni svetovalci

Nekateri oddelki zaposlujejo svetovalce neposredno z javnimi razpisi.
Več: Javni razpisi in naročila EU.

 

Samostojni prevajalci in tolmači

Za samostojne prevajalce,

  • ki želijo sodelovati z Evropsko komisijo, so na voljo javni razpisi
  • ki želijo sodelovati s Sodiščem EU, so na voljo javni razpisi.  

Za samostojne tolmače, ki želijo sodelovati z Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom ali Sodiščem EU, so informacije na voljo na spletni strani Tolmačenje za Evropo

 

Mladi strokovni delavci v delegacijah

Delegacije EU ponujajo nadarjenim in obetavnim univerzitetnim diplomantom pripravništvo, ki traja do 18 mesecev, in s tem priložnost, da si naberejo neposredne izkušnje glede delovanja delegacij ter boljše razumevanje njihove vloge pri izvajanju politik EU na področju zunanjih odnosov. Več: program Mladi strokovni delavci v delegacijah.

 

Strokovnjaki EU (podatkovna zbirka strokovnjakov)

Neodvisni strokovnjaki, ki želijo sodelovati z institucijo ali agencijo, lahko v posebnih podatkovnih zbirkah posameznih institucij in agencij EU ustvarijo svoj profil, ki ga zaščitijo z geslom in ki vsebuje osebne podatke (kontaktni podatki, podatki o specializaciji in usposobljenosti itd.). Institucija ali agencija jim lahko nato zaupa izvedbo posebnih nalog.
Glej na primer:

 

Napoteni nacionalni strokovnjaki

Državni in mednarodni uradniki in javni uslužbenci prinašajo institucijam EU znanje s svojega delovnega področja, domov pa se po nekaj letih vračajo z znanjem o Evropski uniji, ki so ga pridobili v času napotitve.
Izbor nacionalnih strokovnjakov poteka s posebnim postopkom. Informacije o trenutnih priložnostih lahko dobite na stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri EU.

 

Vzdrževalci in osebje v menzi

Nekatere kategorije zaposlenih, denimo vzdrževalce in osebje v menzi, institucije zaposlijo prek pogodb z zunanjimi izvajalci. Te pogodbe se sklenejo s postopkom javnega razpisa.
Več na strani z javnimi razpisi.

Na vrh