Language selector

Verzia s vysokým kontrastomNormálna veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma

Táto stránka je dostupná v 24 jazykoch

Dočasné zmluvy


Dočasné zmluvy

(Pozri tiež Pracovné zmluvy na dobu určitú)

 

Dočasné zmluvy sú k dispozícii v súvislosti s rôznymi vysoko špecializovanými alebo dočasnými úlohami a majú obmedzenú dĺžku trvania, napríklad v oblasti vedeckého výskumu.
Výber a nábor dočasných zamestnancov väčšinou organizujú jednotlivé inštitúcie a agentúry EÚ. Pravidelne sledujte informácie o aktuálnych výberových konaniach a voľných pozíciách.
Svoje údaje môžete uviesť aj v databáze EÚ životopis on-line EÚ.

 

Dočasní zamestnanci (maximálne na dobu 6 mesiacov)

Niektoré inštitúcie EÚ zamestnávajú prostredníctvom pracovných agentúr miestnych zamestnancov na veľmi krátke obdobie.

 

Dočasní konzultanti

Niektoré oddelenia zamestnávajú konzultantov priamo na základe postupu verejného obstarávania.
Viac informácií nájdete v časti Verejné obstarávanie a zákazky EÚ.

 

Externí lingvisti

Ak máte záujem pracovať ako externý prekladateľ

Ak máte záujem pracovať ako externý tlmočník pre Európsku komisiu, Európsky parlament alebo Európsky súdny dvor, navštívte Tlmočenie pre Európu.

 

Mladí odborníci v delegáciách (Junior Professionals in Delegations)

Stáže v delegáciách EÚ v trvaní najviac 18 mesiacov poskytujú talentovaným a perspektívnym absolventom vysokých škôl príležitosť získať konkrétnu pracovnú skúsenosť a umožňujú im lepšie porozumieť úlohe, ktorú zohrávajú pri uskutočňovaní politík vonkajších vzťahov EÚ. Viac informácií nájdete v časti program „Mladí odborníci v delegáciách“.

 

Odborníci EÚ (databáza odborníkov)

Nezávislí odborníci, ktorí majú záujem spolupracovať s inštitúciou alebo agentúrou v konkrétnej oblasti, si môžu vytvoriť heslom chránený profil so svojimi údajmi (kontaktnými údajmi, špecializáciou, osvedčeniami atď.) v databázach odborníkov, ktoré vedú jednotlivé inštitúcie a agentúry EÚ. Podľa potreby môžu tieto osoby požiadané o spoluprácu na konkrétnych úlohách.
Pozri napríklad:

 

Vyslaní národní experti

Národní a medzinárodní úradníci a zamestnanci verejnej správy môžu na dobu niekoľkých rokov svojimi skúsenosťami prispieť k činnosti inštitúcií EÚ a naopak si do svojej domovskej krajiny odniesť poznatky o riadení politík EÚ a postupoch získané počas pobytu.
Národní experti sú vybraní na základe osobitného postupu. Pre viac informácií o aktuálnych príležitostiach kontaktujte stále zastúpenie svojho štátu pri EÚ.

 

Zamestnanci údržby a stravovacích zariadení

Niektoré kategórie zamestnancov, ako sú pracovníci údržby a zamestnanci stravovacích zariadení, sa najímajú prostredníctvom externých zmluvných spoločností. Tieto zákazky sa uzatvárajú na základe postupu verejného obstarávania.
Viac informácií nájdete v sekcii verejné zákazky.

Na začiatok