Language selector

Contrast puternicCaractere de dimensiuni normaleCaractere mărite

Această pagină este disponibilă în 24 de limbi

Contracte temporare


Contracte temporare

(A se vedea şi secţiunea „Contracte pe perioadă determinată”)

 

Instituţiile şi organismele europene angajează personal cu contracte temporare în domenii foarte specializate sau în vederea îndeplinirii de sarcini necesare pe o durată limitată - de exemplu cele legate de anumite programe în domeniul cercetării ştiinţifice.
În general, agenţii temporari sunt selectaţi şi angajaţi de fiecare instituţie şi agenţie în parte. Anunţurile referitoare la selecţii şi posturi vacante sunt publicate pe site-urile instituţiilor în cauză.
Pentru a furniza datele dumneavoastră, vă puteţi introduce CV-ul în baza de date EU CV online.

 

Agenţi interimari (cu contract de maxim 6 luni)

Unele instituţii europene apelează la agenţiile de muncă temporară pentru a angaja personal pe termen foarte scurt.

 

Consilieri interimari

Unele departamente angajează consilieri direct prin proceduri de licitaţie.
Pentru detalii, consultaţi secţiunea „Licitaţii şi contracte” a portalului Europa.

 

Lingvişti independenţi

Pentru a obţine un contract de traducător în regim de freelance:

Pentru a obţine un contract de interpret independent la Comisia Europeană, Parlamentul European sau Curtea Europeană de Justiţie, consultaţi pagina „Interpret pentru Europa”. 

 

Tineri profesionişti în delegaţii (JPD)

Delegaţiile UE le propun absolvenţilor universitari cu rezultate bune stagii de până la 18 luni pe durata cărora pot câştiga experienţă în raport cu activitatea delegaţiilor şi pot înţelege mai bine care este rolul acestora în aplicarea politicilor UE în domeniul relaţiilor externe. Pentru detalii, consultaţi pagina programului „Tineri profesionişti în delegaţii”.

 

Experţi europeni (baza de date a experţilor)

Dacă sunteţi expert independent şi doriţi să sprijiniţi o instituţie/o agenţie europeană într-un domeniu de specialitate, vă invităm să accesaţi baza de date dedicată experţilor şi să vă creaţi un profil securizat (pe bază de parolă) cu informaţiile relevante: date de contact, domeniul de expertiză, atestări profesionale etc. Ulterior, instituţiile respective vă vor putea contacta pentru anumite sarcini specifice.
A se vedea, de exemplu:

 

Experţi naţionali detaşaţi

Personalul din sectorul public naţional şi internaţional este invitat să îşi pună expertiza şi cunoştinţele la dispoziţia UE, pe o perioadă de câţiva ani. Ulterior, experţii vor putea transfera administraţiilor din care provin cunoştinţele acumulate în domeniul politicilor şi procedurilor UE.
Experţii naţionali sunt selectaţi printr-o procedură specifică. Reprezentanţa permanentă a ţării dumneavoastră pe lângă UE vă poate informa în legătură cu oportunităţile actuale.

 

Personalul care deserveşte cantinele şi personalul de întreţinere

Anumite categorii de personal, precum cel de întreţinere şi angajaţii din cantine, sunt recrutate prin contractanţi externi. Contractele se acordă pe bază de licitaţii deschise.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi pagina dedicată serviciilor de contractare.

Începutul paginii