Language selector

Hoog contrastNormale tekstgrootteGrotere tekstgrootte

Deze pagina is beschikbaar in 24 talen

Tijdelijke arbeidscontracten


Tijdelijke arbeidscontracten

(Zie ook "Arbeidscontracten van bepaalde duur")

 

Tijdelijke contracten worden gebruikt voor allerlei hooggespecialiseerde of tijdelijke taken met een beperkte duur, bijvoorbeeld op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.
De selectie en indienstneming van tijdelijk personeel organiseren de afzonderlijke EU-instellingen en EU-agentschappen gewoonlijk zelf. Controleer regelmatig of er nieuws is over selectieprocedures en vacatures.
U kunt ook uw EU CV online invullen.

 

Uitzendkrachten (maximaal 6 maanden)

Sommige EU-instellingen nemen voor korte periodes plaatselijk personeel in dienst via uitzendbureaus.

 

Tijdelijke consultants

Sommige diensten nemen via een aanbestedingsprocedure rechtstreeks consultants in de arm.
Meer informatie is te vinden onder EU-aanbestedingen en -contracten.

 

Freelancevertalers

Werk als freelancevertaler vindt u:

Om freelancetolk te worden bij de Europese Commissie, het Europees Parlement of het Europese Hof van Justitie, moet u een test afleggen. 

 

Junior Professionals in Delegations (JPD)

Getalenteerde en veelbelovende universitair afgestudeerden kunnen maximaal 18 maanden stage lopen bij een EU-delegatie. Zo leren ze het werk van dichtbij kennen en krijgen ze meer inzicht in de rol van die delegaties in het buitenlands beleid van de EU. Meer informatie: Junior Professionals in Delegation Programme.

 

EU-deskundigen (database)

Wie als onafhankelijk expert bereid is een instelling of agentschap op een bepaald gebied bij te staan, wordt verzocht een profiel (met wachtwoord) aan te maken in de databases van deskundigen van sommige EU-instellingen en -agentschappen. Zij moeten daarin onder andere hun adres, specialisatie enz. invullen. Zij kunnen dan voor specifieke taken worden opgeroepen.
Bijvoorbeeld:

 

Gedetacheerde nationale deskundigen

GND's zijn nationale of internationale ambtenaren of werknemers uit de openbare sector die met hun ervaring tijdelijk bij een EU-instelling komen werken en na hun detachering met de kennis van EU-beleid en -procedures die zij tijdens hun detachering opdoen, terugkeren.
Voor nationale deskundigen geldt een speciale selectieprocedure. De permanente vertegenwoordiging van uw land bij de EU kan u meer vertellen over de mogelijkheden.

 

Onderhouds- en kantinepersoneel

Bepaalde categorieën personeel, zoals onderhoudspersoneel en kantinepersoneel, werken via externe contractanten voor de EU-instellingen. Deze contracten worden via openbare aanbestedingen gesloten.
Zie de aanbestedingswebsites voor meer informatie.

Naar boven