Language selector

Izvēlēties tumšu fonuIzvēlēties rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru

Šī lappuse lasāma 24 valodās

Pagaidu darbinieku līgumi


Pagaidu darbinieku līgumi

(Skatiet arī Līgumi uz noteiktu laiku)

 

Pagaidu darbinieku līgumus piedāvā dažādu tādu uzdevumu veikšanai, kuri ir īpaši specializēti vai īslaicīgi, piemēram, zinātnisko pētījumu jomā.
Pagaidu darbinieku atlasi parasti veic individuālas ES iestādes un aģentūras. Regulāri ieskatieties ziņās par aktuālajiem konkursiem un vakancēm.
Varat arī ievadīt ziņas par sevi ES “CV online” datubāzē, kura ir pieejama internetā.

 

Pagaidu darbinieki (līgumi uz laiku līdz 6 mēnešiem)

Dažas ES iestādes, izmantojot pagaidu darbinieku aģentūras, nodarbina vietējo darbaspēku uz pavisam neilgu laiku.

 

Pagaidu konsultanti

Daži departamenti pieņem darbā konsultantus tieši, īstenojot konkursa procedūras.
Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet vietni ES konkursi un līgumi.

 

Ārštata valodu speciālisti

Ja vēlaties kļūt par ārštata tulkotāju

Lai kļūtu par Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta vai ES Tiesas ārštata konferenču tulku, lūdzam ieskatīties lapā Mutiskā tulkošana Eiropai

 

Jaunie eksperti pārstāvniecībās

Talantīgi un daudzsološi augstskolu beidzēji var pieteikties uz praksi (ne ilgāku par 18 mēnešiem) ES ārlietu dienesta delegācijās. Tā ir iespēja gūt pieredzi delegāciju darbā un dziļāku ieskatu par to lomu ES ārējo attiecību politikas īstenošanā. Lai uzzinātu vairāk, skatiet sadaļu Jauno ekspertu programma darbam delegācijās.

 

ES eksperti (ekspertu datubāze)

Neatkarīgie eksperti, kas ir gatavi palīdzēt iestādēm vai aģentūrām kādā konkrētā jomā, ir aicināti izveidot ar paroli aizsargātu profilu un ievadīt ziņas par sevi (kontaktinformāciju, specializāciju, izglītības un pieredzes apliecinājumu t.tml.) ekspertu datubāzēs, ko uztur individuālas ES iestādes un aģentūras. Viņus pēc vajadzības var uzaicināt īpašu uzdevumu veikšanai.
Piemēram skatiet šādas lapas

 

Norīkoti valsts eksperti

Valstu un starptautisko organizāciju ierēdņi un publiskā sektora darbinieki ir aicināti uz pāris gadiem pastrādāt ES iestādēs, lai dalītos savā pieredzē un tad atgrieztos savā iepriekšējā darbā ar jaunām zināšanām par ES politiku un procedūrām, kas iegūtas viņu norīkojuma laikā.
Valstu ekspertus atlasa pēc īpašas procedūras. Lūdzam sazināties ar jūsu valsts pastāvīgo pārstāvniecību ES, lai iegūtu sīkākas ziņas par pašreizējām iespējām pieteikties.

 

Tehniskie un ēdināšanas jomas darbinieki

Atsevišķu kategoriju darbiniekus, piemēram, tehniskos un ēdināšanas jomas darbiniekus darbā pieņem, izmantojot ārējo darbinieku atlases uzņēmumu pakalpojumus. Šos līgumus piešķir pēc atklāta konkursa procedūrām.
Lai uzzinātu vairāk, ieskatieties lapā darbinieku atlases pakalpojumi.

Lapas sākums