Language selector

Didelio kontrasto vaizdasStandartinio dydžio šriftasDidinti šriftą

Informacija pateikiama 24 kalbomis

Laikinosios darbo sutartys


Laikinosios darbo sutartys

(Taip pat žr. Terminuotos darbo sutartys)

 

Laikinąsias darbo sutartis siūloma sudaryti, kai reikia atlikti įvairias labai specializuotas arba laikinas užduotis ir yra nustatyta trukmė, pavyzdžiui, mokslinių tyrimų srityje.
Laikinųjų darbuotojų atrankos ir įdarbinimo procedūras paprastai atlieka atskiros ES institucijos ir agentūros. Reguliariai tikrinkite naujienas apie šiuo metu vykdomą atranką ir laisvas vietas.
Taip pat galite įvesti savo duomenis į ES elektroninę gyvenimo aprašymų duomenų bazę.

 

Laikinieji pakaitiniai darbuotojai (daugiausia 6 mėnesiams)

Kai kurios ES institucijos labai trumpam laikotarpiui per laikino įdarbinimo įmones įdarbina vietos darbuotojus.

 

Laikinieji pakaitiniai konsultantai

Kai kurie padaliniai įdarbina konsultantus tiesiogiai konkurso tvarka.
Daugiau informacijos ieškokite skyrelyje ES konkursai ir sutartys.

 

Laisvai samdomi kalbų specialistai

Jei norite dirbti laisvai samdomu vertėju raštu:

Jei norite dirbti Europos Komisijos, Europos Parlamento ar Europos Sąjungos Teisingumo Teismo laisvai samdomu vertėju žodžiu, informacijos ieškokite skyrelyje Vertimas žodžiu Europoje

 

Jaunesnieji specialistai delegacijose

ES delegacijose siūlomos iki 18 mėnesių stažuotės gabiems ir perspektyviems aukštųjų mokyklų absolventams, kad jie galėtų įgyti tiesioginės darbo delegacijose patirties ir geriau susipažintų su delegacijų vaidmeniu įgyvendinant ES išorės santykių politiką. Daugiau informacijos ieškokite skyrelyje, skirtame Jaunesniųjų specialistų delegacijose programai.

 

ES ekspertai (ekspertų duomenų bazė)

Nepriklausomi ekspertai, galintys padėti institucijai arba agentūrai kokioje nors konkrečioje srityje, raginami ekspertų duomenų bazėse, kurias administruoja atskiros ES institucijos ir agentūros, susikurti slaptažodžiu apsaugotą profilį ir jame pateikti savo duomenis (kontaktinę informaciją, specializaciją, kvalifikaciją ir kt.). Tokiu atveju prireikus jie gali būti kviečiami atlikti konkrečias užduotis.
Žr., pavyzdžiui:

 

Deleguotieji nacionaliniai ekspertai

Šalių valstybės tarnautojai, tarptautinių organizacijų bei viešojo sektoriaus darbuotojai kviečiami keleriems metams į ES institucijas pasidalyti savo patirtimi, o grįžus perduoti savo šalies administravimo įstaigoms delegavimo laikotarpiu įgytas žinias apie ES politiką ir procedūras.
Nacionaliniai ekspertai atrenkami laikantis specialios procedūros. Jei norite gauti informacijos apie šiuo metu siūlomas galimybes įsidarbinti, susisiekite su savo šalies nuolatine atstovybe Europos Sąjungoje.

 

Už techninę priežiūrą atsakingi darbuotojai ir valgyklų darbuotojai

Tam tikrų kategorijų darbuotojai, pavyzdžiui, už techninę priežiūrą atsakingi darbuotojai ir valgyklų darbuotojai, įdarbinami per išorės paslaugų teikėjus. Šios sutartys sudaromos pagal viešųjų pirkimų procedūras.
Daugiau informacijos ieškokite skyrelyje apie sutartis dėl paslaugų.

Į puslapio pradžią