Language selector

Suurikontrastinen versioPalauta normaali tekstikokoSuurenna tekstikokoa

Tämä sivu on saatavilla 24 kielellä

Väliaikaiset työntekijät


Väliaikaiset työntekijät

(Katso myös "Sopimussuhteiset toimihenkilöt")

 

Väliaikaisella työsopimuksella voidaan palkata työntekijöitä määräajaksi erikoisalojen osaamista vaativiin tai tilapäisiin tehtäviin, esimerkiksi tutkimustyöhön.
Väliaikaisten työntekijöiden rekrytointi on yleensä suoraan kunkin EU-toimielimen tai -viraston vastuulla. Avoimien työtehtävien sivustoa kannattaa seurata säännöllisesti.
Voit myös toimittaa tietosi EU:n sähköiseen ansioluettelotietokantaan.

 

Vuokrahenkilöstö (korkeintaan 6 kuukauden jaksot)

Jotkin EU-toimielimet ottavat palvelukseen paikallista henkilöstöä erittäin lyhyisiin väliaikaisiin työsuhteisiin tilapäistä työvoimaa välittävien yritysten kautta.

 

Tilapäiset ulkopuoliset asiantuntijat

Jotkin yksiköt saattavat palkata ulkopuolisia asiantuntijoita väliaikaisiin tehtäviin suoraan tarjousmenettelyjen kautta.
Lisätietoa sivulla EU:n tarjouskilpailut ja hankintasopimukset

 

Kielialan freelancerit

Freelancekääntäjät

  • Euroopan komissio teettää käännöstöitä myös freelancereilla, ja kiinnostuneiden kannattaa seurata säännöllisesti sen tarjouspyyntöjä.
  • Unionin tuomioistuin käyttää myös ulkopuolisia kääntäjiä ja kielentarkastajia ja ilmoittaa työmahdollisuuksista freelance-sivustollaan.  

Euroopan komissiolla, Euroopan parlamentilla ja EU:n tuomioistuimella on yhteinen sivusto, jolta löytyy ohjeet tulkkipalvelujen tarjoamiseen.

 

Edustustoissa toimivat nuoret ammattilaiset (JPD)

Korkeakouluista valmistuneilla lahjakkailla nuorilla on mahdollisuus päästä enintään 18 kuukauden harjoitteluun EU:n edustustoihin. Ohjelman tarkoituksena on tarjota nuorille ammattilaisille mahdollisuus hankkia ensi käden kokemusta unionin edustustojen työstä ja perehtyä niiden rooliin EU:n ulkosuhdepolitiikan täytäntöönpanossa. Lisätietoa nuorten ammattilaisten harjoitteluohjelmasta EU:n edustustoissa

 

Asiantuntijat (asiantuntijatietokanta)

Monet EU:n toimielimet ja virastot pitävät omaa asiantuntijarekisteriään, johon halukkaat voivat ilmoittautua. Rekisteriä käytetään, kun etsitään riippumattomia asiantuntijoita jonkin erikoisalan tehtäviin. Salasanalla suojattuun rekisteriin ilmoitetaan esimerkiksi yhteystiedot, erikoisala ja muu osaaminen.
Katso esimerkiksi:

 

Kansalliset asiantuntijat

Kansallisessa hallinnossa tai kansainvälisessä organisaatiossa työskentelevillä virkamiehillä on mahdollisuus työskennellä jossakin EU:n toimielimessä muutaman vuoden ajan. He tuovat toimielimeen kokemusta asioista, joita he käsittelevät omassa työssään, ja vievät kotiin palattuaan mukanaan komennuksen aikana saamaansa tietoutta EU:n toiminnasta ja menettelyistä.
Kansalliset asiantuntijat rekrytoidaan erityismenettelyllä. Lisätietoa on saatavilla pysyvien EU-edustustojen kautta.

 

Huolto- ja ruokalatyöntekijät

Tietyt henkilöstöryhmät, kuten kiinteistöjen huollosta sekä kahvila- ja ruokalapalveluista vastaavat työntekijät, rekrytoidaan ulkopuolisten alihankkijoiden kautta. Alihankkijat valitaan avointen tarjouskilpailujen perusteella.
Lisätietoa hankintasopimuksista

Sivun alkuun