Language selector

Suure kontrastiga versioonTavapärane tähesuurusKiri suuremaks

Käesolev lehekülg on kättesaadav 24 keeles

Ajutised töölepingud


Ajutised töölepingud

(Vt ka Tähtajalised töölepingud)

 

Ajutisi töölepinguid pakutakse erinevate kõrget kvalifikatsiooni vajavate või ajutise iseloomuga (s.o piiratud kestusega) ülesannete täitmiseks näiteks teadusuuringute valdkonnas.
Ajutiste töötajate valiku- ja värbamismenetlust viivad tavaliselt läbi ELi institustioonid ja asutused ise. Vaadake korrapäraselt käimasolevate valikumenetluste ja vabade töökohtade jaotist.
Samuti saate sisestada oma andmed ELi CV-online andmebaasi.

 

Ajutine personal (kuni 6 kuud)

Mõned ELi institutsioonid värbavad ajutiste töötajate vahendamisega tegelevate agentuuride kaudu kohalikku personali väga lühiajaliste lepingute alusel.

 

Ajutised konsultandid

Mõned talitused värbavad konsultante otse hankemenetluste kaudu.
Lisateabe saamiseks tutvuge palun jaotisega ELi hankemenetlused ja lepingud.

 

Vabakutselised keelespetsialistid

Kuidas saada vabakutseliseks tõlkijaks?

Selleks, et saada vabakutseliseks suuliseks tõlgiks Euroopa Komisjonis, Euroopa Parlamendis või Euroopa Kohtus, vaadake palun jaotist Suuline tõlge Euroopa heaks.

 

Noored spetsialistid delegatsioonides

ELi delegatsioonides on võimalik läbida kuni 18-kuuline praktika, et anda andekatele ja suure potentsiaaliga ülikoolilõpetajatele võimalus omandada esmane töökogemus delegatsioonis ning parem arusaam sellest, milline on nende roll ELi välispoliitika rakendamisel. Täiendava teabe saamiseks tutvuge prograamiga Noored spetsialistid delegatsioonides.

 

ELi eksperdid (ekspertide andmebaas)

Sõltumatuid eksperte, kellel on võimalik abistada institutsiooni või asutust konkreetses valdkonnas, kutsutakse üles looma salasõnaga kaitstud profiili (hõlmates nende andmeid − kontaktandmed, eriala, tunnistused jne) ekspertide andmebaasides, mida haldavad ELi institutsioonid ja asutused ise. Siis on neid vajadusel võimalik kutsuda konkreetsete ülesannete täitmiseks.
Vt näiteks:

 

Riikide lähetatud eksperdid

Riiklikke ja rahvusvahelisi avalikke teenistujaid ning avaliku sektori töötajaid kutsutakse mõne-aastaseks perioodiks ELi institutsioonidesse oma kogemuste jagamiseks ning selleks, et nad viiksid hiljem lähetuse ajal omandatud teadmised ELi poliitikavaldkondadest ja menetlustest oma koduriiki.
Riiklikud eksperdid valitakse erimenetluste kaudu. Teavet olemasolevate pakkumiste kohta saate oma liikmesriigi alalisest esindusest Euroopa Liidu juures.

 

Hooldustöötajad ja söökla personal

Teatavad töötajate kategooriad nagu hooldustöötajad ja söökla personal värvatakse väliste allhankeettevõtete kaudu. Need ettevõtted valitakse avalike hankemenetluste kaudu.
Lisateavet leiate hankelepinguid käsitlevatest jaotistest.

Üles