Language selector

Choose high-contrast versionSet page to normal font sizeIncrease font size

Tyto stránky jsou k dispozici ve 24 jazycích

Dočasné smlouvy (temporary contracts)


Dočasné smlouvy

(Viz také smlouvy na dobu určitou)

 

Dočasné smlouvy jsou uzavírány při zadávání různých vysoce specializovaných a/nebo dočasných úkolů, například ve vědeckém výzkumu.
Výběr a nábor dočasných zaměstnanců obvykle provádějí jednotlivé orgány a agentury EU. Informace o výběrových řízeních a volných pracovních místech jsou pravidelně zveřejňovány.
Svůj elektronický životopis ve formátu EU můžete taky uložit do naší databáze.

 

Dočasní zaměstnanci (délka trvání smlouvy max. 6 měsíců)

Některé orgány EU najímají prostřednictvím specializovaných agentur místní personál pro krátkodobá zaměstnání.

 

Dočasné pozice poradců

Některé útvary najímají poradce přímo prostřednictvím nabídkového řízení.
Další informace najdete v části nabídková řízení a zakázky.

 

Externí překladatelé (tzv. „freelancers“)

Máte zájem o práci externího překladatele?

Pracovní místa v oblasti tlumočení nabízí Evropská komise, Evropský parlament, Evropský soudní dvůr. Více informací naleznete zde: Interpreting for Europe

 

Pomocní odborníci působící v delegacích (tzv. „junior experts“ neboli JPD)

Delegace EU nabízejí talentovaným absolventům vysokoškolského studia stáže v délce až 18 měsíců, během nichž získají přímou pracovní zkušenost v jedné z delegací a seznámí se podrobněji s tím, jakou tyto delegace hrají roli při uplatňování politiky vnějších vztahů EU. Další informace najdete na stránkách programu pro pomocné odborníky v delegacích.

 

Databáze expertů EU

Evropským orgánům a agenturám pomáhá při výkonu práce také síť nezávislých odborníků. Jednotlivé instituce a agentury EU provozují vlastní databáze, ve kterých mohou odborníci nechat své kontaktní údaje, informace o oboru, zkušenostech atp. Profily s těmito informacemi jsou chráněny heslem. Orgány pak odborníky podle potřeby kontaktují.
Viz například:

 

Přidělení národní odborníci

U orgánů EU najdou uplatnění i státní zaměstnanci z členských zemí a z mezinárodních institucí a zaměstnanci veřejného sektoru. EU jim obvykle nabízí zaměstnání v trvání několika let. Po svém návratu pak mohou zúročit poznatky o fungování Unie, o evropské legislativě a postupech, získané během přidělení.
Národní odborníci jsou vybíráni prostřednictvím zvláštních výběrových řízení. V případě zájmu se obracejte na stálé zastoupení EU vaší země.

 

Zaměstnanci jídelen a údržby

Zaměstnanci některých kategorií, např. v oblasti údržby a personálu jídelen, jsou najímáni prostřednictvím externích společností. Tyto veřejné zakázky jsou zadávány prostřednictvím otevřených nabídkových řízení.
Další informace najdete v části věnované zakázkám.

Začátek stránky