Language selector

Версия на страницата с висок контрастНормален размер на шрифтаГолям размер на шрифта

Тази страница е достъпна на 24 езика

Временни договори


Временни договори

(Вижте също Срочни договори)

 

Временни договори се предлагат за широк набор високо специализирани или временни задачи за ограничен период от време, например в областта на научните изследвания.
По принцип подборът и назначаването на временен персонал се извършва от отделните институции и агенции на ЕС. Проверявайте редовно за текущи процедури на подбор и свободни места.
Можете също така да въведете данните си в базата данни EU CV online.

 

Временно наети лица  (период: до 6 месеца)

Някои институции на ЕС наемат местен персонал чрез агенции за временна заетост за много кратки периоди от време.

 

Временно наети консултанти

Някои институции наемат консултанти директно чрез процедури за възлагане на обществени поръчки.
За повече информация, моля, вижте търгове и обществени поръчки на ЕС.

 

Лингвисти на свободна практика

За да станете писмен преводач на свободна практика

За да станете устен преводач на свободна практика в Европейската комисия, Европейския парламент или Съда на ЕС, моля, вижте уебсайта Устни преводи за Европа

 

Младши специалисти в делегации (JPD)

В делегациите на ЕС се предлагат стажове до 18 месеца за талантливи и обещаващи магистри или докторанти. Те получават възможност да се запознаят от първа ръка с работата на делегациите и да разберат тяхната роля за изпълняването на политиката на ЕС за външни отношения. За повече информация вижте програма „Младши специалисти в делегации“.

 

Експерти към ЕС (бази данни за експерти)

Независими експерти, които могат да помогнат на дадена институция или агенция в конкретна област, се приканват да си създадат защитен с парола профил, съдържащ данни за тях (данни за контакти, специализация, препоръки и пр.) в бази данни за експерти, поддържани от отделни институции и агенции на ЕС. След това при необходимост могат да им бъдат възлагани конкретни задачи.
Вижте например:

 

Командировани национални експерти

Националните държавни служители, служителите в международни организации и работещите в публичния сектор се приканват да споделят опита си с институциите на ЕС за няколко години и да „отнесат“ обратно в своите администрации познанията за политиките и процедурите на Съюза, които са придобили по време на командироването си.
Национални експерти се подбират чрез специални процедури. Моля, свържете се с постоянното представителство на вашата страна в ЕС за информация относно настоящите възможности.

 

Персонал по поддръжка и персонал в столове

Някои категории персонал като работници по поддръжката и персонал в столове се наемат чрез външни компании, с които е сключен договор. Тези договори се предоставят чрез открити процедури за обществени поръчки.
Вижте страницата за сключване на договори за обществени поръчки за повече информация.

Начало на страницата