Language selector

Izberi različico z močnim kontrastomNastavi na običajno velikost pisavePovečaj velikost pisave

Stran je na voljo v 24 jezikih

Pogodbe za nedoločen čas


 

Javni natečaji in rezervni seznami

 

Institucije EU izberejo kandidate, s katerimi sklenejo pogodbe za nedoločen čas, z javnimi natečaji. S testi in drugimi preskusi ocenimo poklicne sposobnosti in nekatere ključne kompetence kandidatov. Zaradi velikega števila kandidatov je tak postopek najbolj pošten in pregleden. To tudi pomeni, da ne moremo upoštevati samoiniciativno poslanih prijav.


Uspešne kandidate uvrstimo na rezervni seznam, s katerega institucije zaposlujejo glede na svoje potrebe. Namen natečajev ni zapolniti določena delovna mesta, ampak pripraviti rezervni seznam za potrebe institucij.


Natečaji so prilagojeni različnim profilom.
V objavi javnega natečaja so navedeni vsi podatki o razpisanem profilu, sprejemnih pogojih in izbirnem postopku.
Za dokončanje izbirnega postopka je običajno potrebno 5–9 mesecev od datuma objave tečaja.Potek natečajnega postopka

 

Natečajni postopek ima običajno dve stopnji – sprejem in ocenjevanje.


Na obeh stopnjah se preverjajo poklicne sposobnosti in splošnekompetence kandidata:


analitično mišljenje in reševanje problemov

kandidat prepozna kritične vidike kompleksnih vprašanj, išče ustvarjalne in praktične rešitve

sporazumevanje

ustno in pisno se jasno in natančno izraža

kakovost in učinkovitost

prevzema osebno odgovornost in pobudo za visokokakovostno opravljanje nalog ob upoštevanju predpisanih postopkov

izobraževanje in razvoj

razvija osebne spretnosti in se izpopolnjuje v poznavanju svoje organizacije in njenega okolja

razporeditev in organizacija dela

zna določiti prednostne naloge, pri delu je prilagodljiv, organizacijsko je učinkovit

vzdržljivost

tudi ob veliki delovni obremenitvi in organizacijskih zadregah je učinkovit in pozitivno naravnan, zna se prilagoditi spremembam v delovnem okolju

sodelovanje

sodeluje z drugimi v delovni skupini ali drugih organizacijskih enotah, spoštuje različnost ljudi

vodstvene sposobnosti (samo za profile z zaključenim univerzitetnim študijem, potrjenim z diplomo – upravljavce)

vodi, usmerja in motivira ljudi za uspeh

 

Testiranje posebnih kompetenc je odvisno od razpisanega profila.

 

Sprejem

 

V tem delu izbirnega postopka se izberejo kandidati za ocenjevalni del. Uporabi se računalniško podprto testiranje in/ali pregled življenjepisov (pri natečajih za specializirane profile). Najboljši kandidati so povabljeni v ocenjevalni center.

 

Ocenjevanje

 

V tem delu natečajnega postopka se preskusi in oceni primernost kandidata za razpisani profil. Za vse kandidate se uporabijo objektivna in standardizirana merila:

  • ocenjevalcev je več,
  • uporabi se isti niz preskusov,
  • ocenjuje se na podlagi jasno opredeljenih kompetenc.

 

 


Vrste testov in preskusov:

Vrste testov in preskusov so odvisne od razpisanega profila.
Navajamo primer natečaja za izbor splošnega profila upravljavcev na področjih, kot so evropska javna uprava, pravo, ekonomija, revizija itd.

 

 

Kraj

Vrsta testov

Jezik

Rezultat

Sprejem

Testni center v Evropi ali zunaj nje

Sposobnosti verbalnega, numeričnega in abstraktnega razumevanja

Glavni jezik

Uspešni kandidati z najvišjim številom točk so povabljeni v drugi del natečaja, če seveda ustrezajo razpisanemu profilu.

Situacijski test

Drugi jezik (angleščina, francoščina ali nemščina)

Ocenjevanje

Testni center v Evropi ali zunaj nje

Testirajo se splošne sposobnosti:

 

Drugi jezik

 

Uspešni kandidati z največjim številom zbranih točk se uvrstijo na rezervne sezname, s katerih jih zaposlujejo institucije EU.

Bruselj ali Luxembourg

 


Testiranje posebnih kompetenc je odvisno od razpisanega profila.


Rezervni seznam
Če boste med kandidati,ki so pri ocenjevanju dosegli najvišje število točk, vas bomo uvrstili na rezervni seznam. To pomeni, da vas bodo mogoče pri instituciji EU povabili na razgovor za zaposlitev.
Rezervni seznami za splošne natečaje so veljavni 1 leto. Za druge profile lahko veljajo dlje.

Na vrh