Language selector

Contrast puternicCaractere de dimensiuni normaleCaractere mărite

Această pagină este disponibilă în 24 de limbi

Contracte permanente


 

Concursurile generale şi listele de rezervă

 

Candidaţii pentru posturile de funcţionari titulari ai instituţiilor UE sunt selectaţi prin concursuri generale. Acestea includ teste şi exerciţii de evaluare menite să determine nivelul competenţelor profesionale şi al anumitor competenţe de bază. Având în vedere numărul extrem de mare de persoane înscrise, avem nevoie de o procedură de selecţie echitabilă şi transparentă, cu reguli stricte de desfăşurare. În consecinţă, nu se acceptă candidaturi spontane.


Laureaţii concursurilor sunt înscrişi pe liste de rezervă pe care instituţiile UE le utilizează pentru a recruta personal, în funcţie de necesităţi. Aşadar, scopul unui concurs nu este ocuparea unui post anume, ci constituirea unei liste de laureaţi care ar putea fi angajaţi atunci când e nevoie.


Structura concursului diferă în funcţie de profilul căutat.
Fiecare concurs demarează cu un anunţ de concurs în care sunt prezentate detaliile profilului, criteriile de eligibilitate şi procedura de selecţie.
De obicei, procedura durează între 5 şi 9 luni de la data publicării anunţului de concurs.Etapele concursului

 

În principiu, un concurs general are două etape: admiterea şi evaluarea.


În ambele etape sunt analizate atât competenţele profesionale ale candidatului, cât şi următoarele competenţegenerale:


Analiza şi rezolvarea problemelor

capacitatea de a identifica elementele esenţiale în cadrul unui ansamblu complex şi de a găsi soluţii practice şi creative

Comunicare

capacitatea de a comunica precis şi clar, atât în scris, cât şi oral

Calitate şi rezultate în muncă

capacitatea de a-şi asuma responsabilităţi şi de a lua iniţiative pentru a obţine rezultate de calitate, respectând procedurile

Formare şi dezvoltare

abilitatea de a-şi dezvolta şi îmbunătăţi competenţele personale şi cunoştinţele despre organizaţie şi despre contextul în care funcţionează aceasta

Prioritizare şi organizare

capacitatea de a identifica şi îndeplini cele mai importante sarcini, lucrând în mod flexibil şi organizând eficient volumul de muncă

Flexibilitate

capacitatea de a rămâne eficient în condiţiile unui volum mare de muncă, de a aborda în mod pozitiv frustările existente la nivel de organizaţie şi de a se adapta la un mediu de lucru în schimbare

Lucrul în echipă

abilitatea de a coopera cu alte persoane atât în cadrul echipelor, cât şi în afara organizaţiei, respectând diferenţele dintre oameni

Spiritul de lider (doar pentru profilul de administrator)

capacitatea de a-i gestiona, pregăti şi motiva pe cei cu care lucrează pentru a obţine rezultate

 

Modul de evaluare a competenţelor specifice depinde de profilul ales.

 

Admiterea

 

Etapa de admitere este eliminatorie şi permite selecţia candidaţilor care vor intra în faza de evaluare. Selecţia se face cu ajutorul testelor pe calculator şi/ sau al analizei CV-urilor (în cazul concursurilor pentru specialişti). Ulterior, candidaţii cu cele mai bune rezultate şi/sau CV-uri sunt invitaţi să participe la faza de evaluare.

 

Etapa de evaluare

 

Faza de evaluare cuprinde exerciţii menite să arate în ce măsură candidaţii corespund profilului căutat. Toţi candidaţii sunt evaluaţi în mod obiectiv, pe baza unor criterii standard. Astfel, evaluarea se realizează:

  • de către mai mulţi evaluatori
  • de-a lungul aceluiaşi set de exerciţii
  • după o grilă de competenţe bine definită.

 

 


Tipuri de teste şi exerciţii

Tipurile de teste şi exerciţii depind de profilul la care vă înscrieţi.
Vă prezentăm mai jos un exemplu de procedură de selecţie pentru gradul de administrator, profiluri generale (administraţie publică europeană, drept, economie, audit etc.).

 

 

Unde

Tipul de test

Limba

Rezultat

Admitere

Un centru de testare din interiorul sau din afara Europei

Teste de raţionament verbal, numeric şi abstract

Limba principală

Candidaţii care obţin cele mai bune rezultate trec la faza a 2-a, cu condiţia ca formularul lor de înscriere să corespundă profilului.

Teste situaţionale

Limba a 2-a (engleză, franceză sau germană)

Evaluare

Un centru de testare din interiorul sau din afara Europei

Teste de evaluare a competenţelor generale:

 

Limba a 2-a

 

Candidaţii care obţin cele mai bune rezultate sunt înscrişi într-o bază de date („lista de rezervă”) pe care instituţiile UE o utilizează pentru a recruta personal.

Bruxelles sau Luxemburg

 


Modul de evaluare a competenţelor specifice depinde de profilul ales.


Lista de rezervă
Dacă sunteţi unul dintre candidaţii cu cele mai bune rezultate la etapa de evaluare, veţi fi inclus pe o listă de rezervă. Din acel moment, instituţiile UE care doresc să facă angajări vă pot invita la un interviu.
Listele de rezervă pentru concursurile cu profil general sunt valabile timp de 1 an. Pentru alte profiluri, durata poate fi mai mare.

Începutul paginii