Language selector

Izvēlēties tumšu fonuIzvēlēties rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru

Šī lappuse lasāma 24 valodās

Beztermiņa līgumi


 

Atklātie konkursi un rezerves saraksti

 

ES iestādes atlasa kandidātus, ar kuriem var noslēgt beztermiņa līgumus, atklātos konkursos. Tajos ietilpst pārbaudījumi un uzdevumi, kuru mērķis ir novērtēt jūsu profesionālās spējas, kā arī atsevišķas vispārīgas prasmes. Tā kā pieteikumu iesniedzēju skaits ir ļoti liels, šī ir visgodīgākā un caurskatāmākā procedūra. Tas nozīmē, ka spontānie pieteikumi nevar tikt ņemti vērā.


Kandidātus, kuri iztur konkursu, iekļauj rezerves sarakstā. No šī saraksta iestādes izvēlas darbiniekus tad, kad tie tām ir vajadzīgi. Līdz ar to konkursa mērķis nav aizpildīt konkrētu posteni, bet izveidot rezerves sarakstu.


Šie konkursi ir atšķirīgi. To veids ir atkarīgs no tā, kāda veida darbinieku meklē.
Visus konkursus izsludina paziņojumā par konkursu, sniedzot sīkas ziņas par profilu, atbilstības kritērijiem un atlases procedūru.
Parasti konkursa procedūra no paziņojuma publicēšanas dienas ilgst 5-9 mēnešus.Pārskats par dažādiem konkursa posmiem

 

Parasti atklāts konkurss norisinās divos posmos. Tie ir pielaišana un novērtēšana.


Abos posmos uzmanība tiek pievērsta šādām profesionālajam prasmēm un šādām vispārīgām prasmēm:


Analītiskās spējas un problēmu atrisināšana

Spēja apzināt, kas sarežģītos jautājumos ir vissvarīgākais, un rast konkrētus un radošus risinājumus.

Saziņa

Prasme skaidri un precīzi sazināties kā mutiski, tā rakstiski.

Kvalitāte un rezultāts

Spēja uzņemties atbildību un iniciatīvu, lai darbu veiktu kvalitatīvi, ievērojot noteiktās procedūras.

Mācības un pašpilnveide

Spēja attīstīt un padziļināt savas prasmes un zināšanas par organizāciju un vidi, kurā tā darbojas.

Māka noteikt prioritātes un organizēt

Spēja noteikt prioritāros uzdevumus, strādāt elastīgi un efektīvi organizēt darbu.

Izturība

Spēja efektīvi strādāt lielas slodzes apstākļos, saglabāt pozitīvu attieksmi organizatorisku sarežģījumu gadījumā un pielāgoties mainīgai videi darbavietā.

Prasme strādāt komandā

Spēja sadarboties ar tiešajiem kolēģiem un kolēģiem no citiem dienestiem, kā arī spēja pieņemt to, ka cilvēki ir dažādi.

Spēja vadīt (tikai administratoru profiliem, kur obligāta ir augstākā izglītība)

Spēja vadīt un motivēt cilvēkus, lai īstenotu izvirzītos mērķus.

 

Specifiskās prasmes novērtēs dažādi atkarībā no meklētā profila.

 

Pielaišanas posms

 

Šajā sākotnējā posmā atlasa kandidātus, kuri var piedalīties konkursa nākamajā — novērtēšanas — kārtā. Tiek rīkotas pārbaudes, kurās izmanto datorus, un/vai tiek analizēti dzīves gājumi (CV) (speciālistu konkursos). Kandidātus, kuri ieguvuši labākos rezultātus, aicina piedalīties novērtēšanas posmā.

 

Novērtēšanas posms

 

Novērtēšanas posmā ir vairāki pārbaudījumi, kuru mērķis ir novērtēt kandidāta atbilstību attiecīgajam amatam. Visus kandidātus novērtē objektīvi un vienādi:

  • iesaistot vairākus novērtētājus;
  • liekot veikt vienus un tos pašus uzdevumus;
  • par atskaites punktu ņemot, skaidri definētas prasmes.

 

 


Pārbaudījumu un uzdevumu veidi:

Pārbaudījumu un uzdevumu veidi ir atkarīgi no meklētā profila.
Zemāk skatiet tāda konkursa piemēru, kas ir paredzēts kandidātiem ar augstāko izglītību, kuri pretendē uz plaša profila amatu vietām, tādās jomās kā ES pārvalde, tiesības, ekonomika, revīzija u.tml.

 

 

Vieta

Pārbaudījuma veids

Valoda

Rezultāts

Pielaišana

Eksaminācijas centrs Eiropā vai ārpus tās

Teksta loģiskās analīzes spēju, matemātisko iemaņu, abstraktās domāšanas testi

Jūsu galvenā valoda

Kandidāti, kuri ir ieguvuši labāko novērtējumu, pāriet uz otro posmu, ja vien viņu kandidatūra atbilst meklētajam profilam.

Testi, ar kuriem pārbauda situācijas novērtēšanas spējas

Jūsu otrā valoda (angļu, franču vai vācu)

Novērtēšana

Eksaminācijas centrs Eiropā vai ārpus tās

Tiek novērtētētas vispārējās prasmes pēc tā, kā

 

Jūsu otrā valoda

 

Kandidātus, kas ieguvuši labāko novērtējumu, iekļauj datubāzē (“rezerves sarakstā”), kuru ES iestādes var izmantot, lai atlasītu sev darbiniekus.

Briselevai Luksemburga

 


Specifiskās prasmes novērtēs dažādi atkarībā no meklētā profila.


Rezerves saraksts
Jūs iekļaus rezerves sarakstā, ja esat to kandidātu vidū, kuri novērtēšanas posmā saņēmuši augstāko novērtējumu. Tas nozīmē, ka jūs var izraudzīt darba intervijai kādā no ES iestādēm.
Plaša profila darbinieku konkursu rezerves saraksti ir derīgi vienu gadu. Citiem profiliem tie ir derīgi ilgāku laiku.

Lapas sākums