Language selector

Didelio kontrasto vaizdasStandartinio dydžio šriftasDidinti šriftą

Informacija pateikiama 24 kalbomis

Nuolatinės darbo sutartys


 

Vieši konkursai ir rezervo sąrašai

 

ES institucijos kandidatus į nuolatinius darbuotojus atrenka rengdamos viešus konkursus. Vertinami atlikti testai ir užduotys, kuriomis tikrinami jūsų profesiniai įgūdžiai ir keletas pagrindinių gebėjimų. Atsižvelgiant į labai didelį paraiškų pateikėjų skaičių, tai teisingiausia ir skaidriausia atrankos procedūra. Tai reiškia, kad į spontaniškai pateiktas paraiškas negali būti atsižvelgiama.


Konkursą laimėję paraiškų pateikėjai yra įtraukiami į rezervo sąrašą, iš kurio institucijos prireikus pasirenka naujus darbuotojus. Taigi konkurso tikslas – sudaryti rezervo sąrašą siekiant reaguoti į naujai iškilusius įdarbinimo poreikius, o ne rasti kandidatą konkrečioms pareigoms eiti.


Atsižvelgiant į tai, kokių darbuotojų ieškoma, rengiami skirtingi konkursai.
Kaskart skelbiamas pranešimas apie konkursą, kuriame pateikiama išsami informacija apie tai, kokių darbuotojų ieškoma, kas gali dalyvauti konkurse, ir aprašoma atrankos procedūra.
Paprastai atrankos procedūra trunka 5–9 mėnesius nuo pranešimo apie konkursą paskelbimo datos.Konkurso etapų apžvalga

 

Viešą konkursą paprastai sudaro du etapai – atranka ir vertinimas.


Abiejuose etapuose daugiausia dėmesio skiriama jūsų profesinius įgūdžių ir šių bendrųjųgebėjimų vertinimui:


Analizė ir problemų sprendimas

Gebėjimas nustatyti svarbiausius faktus sprendžiant sudėtingus klausimus ir kūrybiškai rasti praktiškų sprendimų

Bendravimas

Gebėjimas aiškiai ir tiksliai bendrauti tiek žodžiu, tiek raštu

Kokybės ir rezultatų užtikrinimas

Gebėjimas asmeniškai prisiimti atsakomybę ir siekti aukštų veiklos rezultatų laikantis nustatytos tvarkos

Mokymasis ir tobulėjimas

Gebėjimas ugdyti asmeninius įgūdžius ir gilinti žinias apie organizaciją ir jos aplinką

Prioritetų nustatymas ir organizuotumas

Gebėjimas teikti pirmenybę svarbiausioms užduotims, lanksčiai dirbti ir veiksmingai paskirstyti darbo krūvį

Atsparumas

Gebėjimas veiksmingai dirbti esant dideliam darbo krūviui, pajėgti susidoroti su darbe patiriamu nusivylimu ir prisitaikyti prie kintančios darbo aplinkos

Darbas komandoje

Gebėjimas bendradarbiauti su kitais komandos nariais ir kitų organizacijų darbuotojais ir gerbti žmonių skirtumus

Vadovavimas (taikytina tik diplomuotų specialistų pareigoms (administratorių lygmuo)

Gebėjimas vadovauti, kurti ir skatinti žmones siekti rezultatų

 

Konkretūs gebėjimai tikrinami skirtingai, atsižvelgiant į pareigybę, į kurią kandidatuojate.

 

Atranka

 

Atranka – tai pirminis etapas, kuriame nustatoma, kurių paraiškų pateikėjai patenka į vertinimo etapą. Tai daroma vertinant kompiuteriu atliekamus atrankos testus ir (arba) gyvenimo aprašymus (kai vyksta specialistų konkursai). Geriausi kandidatai kviečiami dalyvauti vertinimo etape.

 

Vertinimo etapas

 

Vertinimo etape atliekamos įvairios užduotys, kuriomis siekiama įvertinti kandidatų tinkamumą eiti atitinkamas pareigas. Visi kandidatai vertinami objektyviai ir nustatytąja tvarka:

  • dalyvauja keli vertintojai;
  • skiriamos tos pačios užduotys;
  • taikomi aiškiai nustatyti kriterijai.

 

 


Testų ir užduočių tipai

Testų ir užduočių tipai priklauso nuo pareigybės, į kurią kandidatuojate.
Toliau pateikiamas pavyzdys, kaip rengiamas diplomuotų specialistų konkursas siekiant atrinkti įprasčiausių pareigybių darbuotojus, pavyzdžiui, Europos viešojo administravimo, teisės, ekonomikos, audito ir kitose srityse.

 

 

Vieta

Testų tipai

Kalba

Rezultatai

Atranka

Testavimo centras ES ar už jos ribų

Žodinio, matematinio ir abstrakčiojo mąstymo testai

Jūsų pagrindinė kalba

Paraiškų pateikėjai, įvertinti aukščiausiais balais, patenka į antrąjį etapą, jei jų paraiškos atitinka pareigybės aprašyme nustatytus reikalavimus.

Padėties vertinimo įgūdžiai

Jūsų antroji kalba (anglų, prancūzų arba vokiečių)

Vertinimas

Testavimo centras ES ar už jos ribų

Bendrieji gebėjimai tikrinami

 

Jūsų antroji kalba

 

Paraiškų pateikėjai, įvertinti aukščiausiais balais, įtraukiami į duomenų bazę (rezervo sąrašą), iš kurios ES institucijos samdo naujus darbuotojus.

Briuselis arba Liuksemburgas

 


Konkretūs gebėjimai tikrinami skirtingai, atsižvelgiant į pareigybę, į kurią kandidatuojate.


Rezervo sąrašas
Jei vertinimo etape buvote įvertintas aukščiausiais balais, jūsų duomenys bus įtraukti į rezervo sąrašą. Tai reiškia, kad viena iš ES institucijų gali pakviesti jus į pokalbį dėl darbo.
Per įprasčiausių pareigybių konkursus atrinktų kandidatų rezervo sąrašai galioja vienus metus. Kitų kandidatų rezervo sąrašai galioja ilgiau.

Į puslapio pradžią