Language selector

Kontrasztos megjelenítésNormál betűméretBetűméret növelése

Ez a weboldal 24 nyelven olvasható

Állandó szerződések


 

Nyílt versenyvizsgák és tartaléklisták

 

Az uniós intézmények nyílt versenyvizsgákon választják ki majdani állandó tisztviselőiket. A versenyvizsgák vizsgákból és értékelő gyakorlatokból állnak, amelyek a pályázók szakmai készségeit és több általános készségeket hivatottak felmérni. Ez a legtisztességesebb és legátláthatóbb kiválasztási eljárás abban az esetben, ha a jelentkezők száma nagy. A rendszerből fakadóan a spontán jelentkezéseknek nem adunk teret.


A versenyvizsgán sikeresen megfelelt pályázó neve tartaléklistára kerül. Az intézmények igényeik szerint e listáról veszik fel állandó alkalmazottaikat. A versenyvizsgákat tehát nem konkrét álláshelyek betöltésére hirdetik meg: céljuk a későbbi felvételhez szükséges tartalékállományok létrehozása.


A versenyvizsgák típusa nagy mértékben függ a keresett profiltól.
A versenyvizsgákat versenyvizsga-felhívás hirdeti ki, amely részletes információkkal szolgál a keresett profilról, a követelményekről és a kiválasztási folyamatról.
A felhívás közzétételétől számítva a teljes kiválasztási eljárás általában 5–9 hónapot vesz igénybe.A versenyvizsga szakaszai

 

A nyílt versenyvizsga rendszerint két részből áll: a vizsgára bocsátás és az értékelés szakaszából.


Mindkét szakasz a szakmai készségeket és az alábbi alapvető készségeket vizsgálja:


Elemzői és problémamegoldó képesség

összetett problémákban beazonosítja a döntően fontos tényezőket, majd kreatív és gyakorlatias megoldásokat dolgoz ki

Kommunikációs készség

írásban és szóban egyaránt egyértelműen és precízen fejezi ki magát

Minőségi és eredményes munkavégzés

a megállapított eljárásokat betartva jó minőségű munkát végez, amiért személyes felelősséget vállal, és amihez kezdeményezőkészségét is latba veti

Tanulási és fejlődési képesség

fejleszti és javítja a szervezettel és környezetével kapcsolatos személyes készségeit és tudását

Szervezőkészség és az elvégzendő feladatok rangsorolásának képessége

rangsorolja a legfontosabb feladatokat, rugalmasan dolgozik, és hatékonyan kezeli a munkaterhet

Stressztűrő képesség

a szoros munkatempó ellenére is képes a hatékony munkavégzésre, konstruktívan kezeli a munkahelyi problémákat, és alkalmazkodik a változó munkakörnyezethez

Együttműködési képesség

együttműködik a csapattársaival és a szervezet egyéb tagjaival, tiszteletben tartja az emberek közötti különbséget

Vezetői képesség (csak az igazgatási – felsőfokú végzettséggel kötelezően rendelkező – tisztviselők számára)

az eredmények elérése érdekében irányítja, fejleszti és motiválja a többieket

 

A speciális készségek vizsgálata a versenyvizsga típusától függ.

 

A vizsgára bocsátás szakasza

 

Az első, szelekciós szakasz azt hivatott megállapítani, kik juthatnak tovább az értékelő szakaszba. A pályázókat számítógépes tesztek és/vagy (szaktisztviselői beosztásra kiírt versenyvizsgákon) önéletrajzuk alapján választják ki. A legjobb jelentkezőket értékelésre hívják be.

 

Értékelő szakasz

 

A második szakasz egy sor olyan feladatból áll, amely azt hivatott felmérni, hogy a pályázó megfelel-e a keresett profilnak. Az értékelés valamennyi pályázótekintetében objektív és egységes, hiszen:

  • több vizsgáztató,
  • ugyanazon a gyakorlatsoron,
  • egyértelműen meghatározott készségeket vizsgál.

 

 

A vizsgafeladatok típusai
A versenyvizsga típusától függően a vizsgafeladatok különbözőek lehetnek.
Az alábbiakban példaképpen bemutatjuk az európai közigazgatás, jog, gazdaság, ellenőrzés (audit) stb. területén a felsőfokú végzettséggel rendelkező pályázók számára, általános tisztviselői beosztásra kiírt versenyvizsga szakaszait.

 

 

Helyszín

A teszt típusa

Nyelv

Eredmény

A vizsgára bocsátás szakasza

Vizsgaközpont Európán belül vagy kívül

a szövegértési, a matematikai-logikai, valamint az absztrakciós készséget vizsgáló teszt

Az Ön főnyelve

A legtöbb pontszámot elért pályázók továbbjutnak a második szakaszba (feltéve, hogy profiljuk is megfelelő)

helyzetmegítélést vizsgáló teszt

Az Ön második nyelve (angol, francia vagy német)

Értékelés

Vizsgaközpont Európán belül vagy kívül

Az általános készségeket az alábbi feladatok mérik:

 

Az Ön második nyelve

 

A legjobb pontszámot elért pályázók neve adatbázisba („tartaléklistára”) kerül, ahonnan az uniós intézmények a nekik megfelelő pályázót veszik fel

Brüsszel vagy Luxembourg

 


A speciális készségek vizsgálata a versenyvizsga típusától függ.


Tartaléklista
Az értékelés szakaszában a legmagasabb pontszámot elérő pályázók neve a tartaléklistára kerül. Ez azt jelenti, hogy az uniós intézmények bármelyike kiválaszthatja Önt és behívhatja állásinterjúra.
Az általános tisztviselői beosztásra kiírt versenyvizsgák tartaléklistái 1 évig érvényesek. A többi versenyvizsgáé hosszabb ideig marad érvényben.

Az oldal tetejére