Language selector

Odaberite jakog kontrasta verzijuPostavite stranicu u normalnu velicinu fontaPovecaj velicinu fonta

Ova stranica je dostupna na 24 jezika

Stalni ugovori


 

Otvoreni natječaji i popisi uspješnih kandidata

 

Institucije EU-a odabiru kandidate za sklapanje stalnih ugovora na temelju otvorenih natječaja. Ti natječaji sastoje se od testova i procjena kojima se mjere vaše profesionalne vještine i niz osnovnih sposobnosti. S obzirom na velik broj kandidata, ovo je najpošteniji i najtransparentniji postupak odabira. Njime se isključuju spontane prijave.


Kandidati koji prođu na natječaju uvrštavaju se u popis uspješnih kandidata kojim se institucije koriste pri zapošljavanju osoblja u skladu sa svojim potrebama. Cilj natječaja dakle nije popunjavanje nekog određenog radnog mjesta, nego stvaranje popisa osoba raspoloživih za zapošljavanje prema potrebi.


Oblik natječaja ovisi o traženom profilu.
Natječaji se objavljuju putem obavijesti o natječaju koja sadrži sve pojedinosti o profilu, uvjetima natječaja i postupku odabira.
Postupak odabira u pravilu traje od 5 do 9 mjeseci od dana objave obavijesti o natječaju.Pregled faza natječaja

 

Otvoreni natječaj općenito obuhvaća dvije faze – pristupnu fazu i fazu procjene kandidata.


U obje faze naglasak je na provjeri vaših profesionalnih vještina i sljedećih općih sposobnosti:


Analiziranje i rješavanje problema

prepoznavanje ključnih podataka u složenim problemima i razrada kreativnih i praktičnih rješenja

Komunikacijske vještine

jasna i precizna komunikacija, usmena i pismena

Kvaliteta rada i rezultati

preuzimanje osobne odgovornosti i inicijative za obavljanje poslova u skladu s visokim standardima kvalitete i utvrđenim postupcima

Učenje i razvoj

razvoj i unapređenje osobnih vještina te poznavanje organizacije i njezina okoliša

Utvrđivanje prioriteta i organiziranje

utvrđivanje prioritetnosti zadataka, fleksibilnost u radu i učinkovita organizacija radnih zadataka

Otpornost

sposobnost održavanja učinkovitosti uz veliko radno opterećenje, rješavanje organizacijskih problema na pozitivan način i prilagodljivost promjenjivom radnom okolišu.

Timski rad

suradnja s kolegama u timu i u drugim organizacijama te poštovanje međuljudskih razlika

Vodstvo (Isključivo za profile za koje je potrebna fakultetska diploma (administratore))

upravljanje ljudskim potencijalima i njihov razvoj te motiviranje na postizanje rezultata

 

Način na koji će se testirati posebne sposobnosti ovisi o profilu za koji se prijavljujete.

 

Pristupna faza

 

Faza pristupnog testiranja početni je eliminacijski krug u kojem se određuje koji će kandidati biti primljeni u fazu procjene. To se postiže računalnim testiranjima i/ili probirom životopisa (u natječajima za stručnjake). Najbolje kandidate poziva se na procjenu.

 

Faza procjene

 

Faza procjene obuhvaća niz vježbi kojima se procjenjuje pogodnost kandidata za traženi profil. Svi se kandidati procjenjuju na objektivan i standardiziran način:

  • pred više ocjenjivača
  • istim vježbama
  • u skladu s jasno određenim sposobnostima.

 

 


Vrste testova i vježbi:

Vrste testova i vježbi ovise o profilu za koji se prijavljujete.
Slijedi primjer natječaja za odabir kandidata s fakultetskom diplomom za opće profile u područjima kao što su europska javna uprava, pravo, ekonomija, revizija itd.

 

 

Gdje

Vrsta testa

Jezik

Rezultat

Pristupna faza

Ispitni centar u Europi ili izvan nje

Vještine verbalnog, numeričkog i apstraktnog zaključivanja

Vaš prvi jezik

Kandidati s najvećim brojem bodova prelaze u sljedeću fazu ako njihova prijava odgovara profilu.

Vještine situacijskog prosuđivanja

Vaš drugi jezik (engleski, francuski ili njemački)

Faza procjene

Ispitni centar u Europi ili izvan nje

Opće sposobnosti testiraju se putem:

 

Vaš drugi jezik

 

Imena kandidata s najvećim brojem bodova unose se u bazu podataka („popis uspješnih kandidata”) kojom se institucije EU-a koriste za zapošljavanje.

Bruxelles ili Luxembourg

 


Način na koji će se testirati posebne sposobnosti ovisi o profilu za koji se prijavljujete.


Popis uspješnih kandidata
Ako ste među najuspješnijim kandidatima u fazi procjene, uvrštava vas se u popis uspješnih kandidata. To znači da možete biti pozvani na intervju za posao u jednoj od institucija EU-a.
Popisi uspješnih kandidata u općim natječajima vrijede godinu dana. U slučaju drugih profila vrijede duže.

Vrh