Language selector

Vælg udgave med høj kontrastVis siden med normal skriftstørrelseForstør skriftstørrelsen

Siden findes på 24 sprog

Fastansættelse


 

Almindelige udvælgelsesprøver og reservelister

 

EU-institutionerne udvælger kandidater til faste stillinger gennem almindelige udvælgelsesprøver. De består af prøver og bedømmelsesøvelser, der skal måle dine faglige kvalifikationer og en række grundliggende færdigheder. På grund af det meget store antal ansøgere er dette den mest retfærdige og gennemsigtige form for udvælgelse. Det vil sige, at uopfordrede ansøgninger ikke tages i betragtning.


Ansøgere, der består en udvælgelsesprøve, kommer på en reserveliste, som institutionerne kan ansætte personale fra efter behov. Formålet med udvælgelsesprøven er altså ikke at besætte en bestemt stilling, men at oprette en reserve til, når behovet opstår.


Udformningen af prøverne afhænger af, hvilken jobprofil der er tale om.
Alle udvælgelsesprøver offentliggøres med en meddelelse, der indeholder alle oplysningerne om profilen, adgangsbetingelserne og udvælgelsesproceduren.
Det tager normalt 5-9 måneder at gennemføre en udvælgelsesprocedure fra datoen for offentliggørelsen af meddelelsen om udvælgelsesprøven.Oversigt over udvælgelsesprøvens trin

 

En almindelige udvælgelsesprøve har normalt to trin – Adgangsprøve og Bedømmelse.


Begge trin fokuserer på dine faglige kompetencer og følgende generellekompetencer:


Analyse og problemløsning

Kortlægning af afgørende faktorer i komplekse sammenhænge og udvikling af kreative og praktiske løsninger

Kommunikation

At formidle budskaber klart og præcist både mundtligt og skriftligt

Levering af kvalitet og resultater

At tage personligt ansvar og initiativ til at udføre arbejde af høj kvalitet inden for faste arbejdsgange

Læring og udvikling

At udvikle og forbedre personlige færdigheder og viden om organisationen og dens miljø

Prioritering og organisation

At prioritere de vigtigste opgaver, arbejde fleksibelt og organisere sit arbejde effektivt

Tilpasningsevne

At bevare effektiviteten, når arbejdsbyrden er stor, håndtere organisatoriske frustrationer positivt og tilpasse sig til et omskifteligt arbejdsmiljø

Samarbejde

At samarbejde godt med andre i grupper og på tværs af organisatoriske grænser og respektere, at mennesker er forskellige

Lederskab (kun akademiske stillinger (administrator))

At lede, udvikle og motivere mennesker til at opnå resultater

 

Hvordan de specifikke kompetencer testes, afhænger af, hvilken profil du søger.

 

Adgangsprøverne

 

Adgangsprøverne er en indledende udskillelsesrunde, der afgør, hvilke ansøgere der inviteres videre til bedømmelsesfasen. De består af enten computerbaserede prøver og/eller gennemgang af CV'er (ved udvælgelsesprøver for specialister). De bedste ansøgere inviteres til bedømmelsen.

 

Bedømmelsesfasen

 

Bedømmelsesfasen består af en række øvelser, der skal vurdere kandidaternes egnethed til den specifikke profil. Alle kandidater bedømmes på en objektiv og standardiseret måde:

  • af adskillige bedømmere
  • i løbet af samme række øvelser
  • ud fra klart definerede kompentencer.

 

 


Former for prøver og øvelser:

De forskellige prøver og øvelser afhænger af, hvilken profil du søger.
Her kan du se et eksempel på en udvælgelsesprøve for kandidater med generalistprofiler inden for områder som EU-forvaltning, jura, økonomi, revision osv.

 

 

Hvor

Form for prøve

Sprog

Resultat

Adgangsprøve

Et prøvecenter i eller uden for Europa

Test af verbal, numerisk og abstrakt tænkning

Dit hovedsprog

De ansøgere, der har opnået det højeste antal point, inviteres videre til andet trin, hvis deres ansøgning passer til profilen.

Test af situationsbedømmelse

Dit andet sprog (engelsk, fransk eller tysk)

Bedømmelse

Et prøvecenter i eller uden for Europa

Test af generelle kompetencer gennem:

 

Dit andet sprog

 

De ansøgere, der opnår det højeste antal point, tilføjes en database ("reservelisten"), hvorfra EU-institutionerne kan rekruttere personale.

Bruxelles eller Luxembourg

 


Hvordan de specifikke kompetencer testes, afhænger af, hvilken profil du søger.


Reserveliste
Hvis du er blandt de ansøgere, der har opnået det højeste antal point i bedømmelsesfasen, kommer du på reservelisten. Det vil sige, at du kan blive inviteret til en jobsamtale i en af EU-institutionerne.
Reservelister for generalistprofiler er gyldige i 1 år. For andre profiler er de gyldige i længere tid.

Sidens top