Language selector

Choose high-contrast versionSet page to normal font sizeIncrease font size

Tyto stránky jsou k dispozici ve 24 jazycích

Smlouvy na dobu neurčitou


 

Otevřená výběrová řízení a rezervní seznamy

 

Evropské instituce vybírají zaměstnance pro trvalé pracovní pozice prostřednictvím otevřených výběrových řízení. Výběrová řízení mají formu testů a pohovorů, které slouží k posouzení odborných dovedností a klíčových kompetencí uchazečů. Vzhledem k velkému počtu zájemců je taková forma výběrového řízení nejspravedlivější a nejtransparentnější. To kromě jiného znamená, že individuální žádosti o zaměstnání podané mimo tato výběrová řízení nejsou akceptovány.


Uchazeči, kteří ve výběrovém řízení uspějí, jsou zařazeni na rezervní seznam, z něhož si instituce v případě potřeby zaměstnance vybírají. Cílem výběrového řízení tak není obsazení konkrétního pracovního místa, ale vytvoření rezervního seznamu pro nábor pracovníků dle potřeby.


V závislosti na pracovním profilu mají tato výběrových řízení různou formu.
Každému výběrovému řízení předchází oznámení, v němž jsou uvedeny informace o daném pracovním profilu, kritériích výběru a podrobnosti o samotném výběrovém řízení.
Počínaje datem oznámení trvá řízení obvykle 5 až 9 měsíců.Jednotlivé fáze řízení

 

Otevřené výběrové řízení se obvykle skládá ze dvou částí – ze vstupních testů a zhodnocení.


Obě fáze se zaměřují na posouzení odborných dovednosti a těchto všeobecnýchkompetencí:


Analytické uvažování a řešení problémů

schopnost vystihnout podstatu komplexních problémů a navrhovat tvůrčí a praktická řešení

Komunikace

schopnost komunikovat jasně a přesně v ústním i písemném styku

Orientace na kvalitu a výsledky

ochota nést osobní odpovědnost a projevovat iniciativu při plnění úkolů, garantovat vysokou kvalitu výsledků a dodržovat stanovené postupy

Vzdělávání a osobní rozvoj

rozvoj a zdokonalování dovedností a znalostí o organizaci a pracovním prostředí

Schopnost stanovovat priority a organizace práci

schopnost identifikovat prioritní úkoly, organizovat pružně a efektivně práci

Odolnost

pracovník neztrácí výkonnost ani během vysoké zátěže, zvládá stres a dobře se přizpůsobuje změnám pracovního prostředí

Práce v kolektivu

týmová práce, schopnost zapojit se do týmů mimo vlastní organizaci a respektovat individuální rozdíly

Vedení (pouze pracovní profily podmíněné vysokoškolským diplomem)

řídící schopnosti, rozvoj a motivování lidí k dosahování výsledků

 

Konkrétní forma testování kompetencí závisí na daném pracovním profilu.

 

Vstupní testy

 

Vstupní testy představují první kolo přijímacího řízení, které rozhoduje o tom, kteří uchazeči postoupí dále. Mívá buď formu testu na počítači a/nebo je posouzen uchazečův životopis. Nejlepší žadatelé jsou následně pozváni k účasti v druhém kole.

 

Fáze hodnocení

 

Ve fázi hodnocení se v několika krocích posuzuje uchazečova schopnost plnit úkoly dané pracovním profilem. Všichni uchazeči jsou hodnoceni objektivně podle společných pravidel:

  • vždy vícero osobami
  • za stejných podmínek (je zadáván týž soubor cvičení)
  • přičemž hodnocené kompetence jsou jasně vymezeny

 

 

 

Typy testů a úkolů:
Typy testů a úkolů závisí na pracovní pozici, o níž se ucházíte.
Uvádíme příklad z výběrového řízení pro absolventy vysokých škol na všeobecné pracovní profily pro oblast evropské veřejné správy, práva, ekonomie, auditu atd.

 

 

Místo

Typ testu

Jazykové požadavky

Výsledek

Postup do dalšího kola

Zkušební středisko v členské zemi nebo mimo Evropu

Verbální, numerické a abstraktní uvažování

Váš hlavní jazyk

Uchazeči s nejlepšími výsledky postupují do dalšího kola. Samozřejmě za předpokladu, že skutečnosti uvedené v jejich přihlášce rovněž odpovídají pracovnímu profilu.

Řešení konkrétních situací

V uchazečově druhém jazyce (angličtině, francouzštině nebo němčině)

Hodnocení

Zkušební středisko v členské zemi nebo mimo Evropu

Všeobecné kompetence testované na základě:

 

Uchazečův druhý jazyk

 

Uchazeči s nejlepšími výsledky jsou zařazeni do databáze („rezervního seznamu“), z něhož si instituce zaměstnance vybírají.

Bruselnebo Lucemburk

 


Konkrétní forma testování kompetencí závisí na daném pracovním profilu.


Rezervní seznam
Pokud se ve fázi hodnocení zařadíte mezi nejúspěšnějšími uchazeče, budete zařazeni na rezervní seznam. To znamená, že následně můžete být pozváni na pohovor o konkrétní pracovní pozici v některé z evropských institucí.
Rezervní seznamy pro všeobecná výběrová řízení platí po dobu 1 roku. Platnost seznamů pro jiné profily je delší.

Začátek stránky