Language selector

Hög kontrastNormal textstorlekStörre textstorlek

Den här sidan finns på 24 språk

Språkkunskaper


 

För att få anställning vid en EU-institution måste du ha goda kunskaper i minst två EU-språk (ditt huvudspråk plus engelska, franska eller tyska).


Språk 1
måste vara ett av de 24 officiella EU-språken


Ditt huvudspråk. Det kan vara ditt modersmål eller något annat språk som du har minst mycket goda kunskaper i (nivå C1) enligt Europarådets nivåskala.


För vissa uttagningsprov eller urval måste du ha perfekta kunskaper (nivå C2).


Språk 2
måste vara ett annat språk än språk 1


I de flesta fall måste du välja mellan engelska, franska och tyska.


Du måste ha minst tillfredsställande kunskaper (nivå B2) i ditt språk 2.


För vissa uttagningsprov eller urval för språkvetare måste du ha mycket goda kunskaper (nivå C1).


Andra språk


För vissa uttagningsprov, urval eller intresseanmälningar (t.ex. för översättare eller tolkar) kan det krävas ytterligare språk.


Kontrollera språkkraven i meddelandet om uttagningsprovet eller intresseanmälan.


Europarådets nivåskala för språkkunskaper – självbedömning

Till början