Language selector

Izberi različico z močnim kontrastomNastavi na običajno velikost pisavePovečaj velikost pisave

Stran je na voljo v 24 jezikih

Jeziki


 

Za delo pri nas je potrebno dobro znanje vsaj dveh evropskih jezikov (glavnega jezika ter angleščine, francoščine ali nemščine).


Jezik 1
eden od 24 uradnih jezikov EU


Vaš glavni jezik. Lahko je materni ali drug jezik, ki ga temeljito obvladate na stopnji C1, opredeljeni v evropskih stopnjah – samoocenjevalna lestvica.


Za nekatere natečaje/izbore se zahteva odlično znanje (stopnja C2) tega jezika.


Jezik 2
ne sme biti isti kot jezik 1


Večinoma boste pri jeziku 2 izbirali med angleščino, francoščino ali nemščino.


Zahteva se vsaj zadovoljivo znanje (stopnja B2) izbranega jezika.


Za nekatere natečaje/izbore lingvistov se zahteva odlično znanje (stopnja C1) tega jezika.


Drugi jeziki


Za nekatere natečaje, izbore ali razpise za prijavo interesa, zlasti razpise za lingviste, se lahko zahtevajo druge jezikovne spretnosti.


Več informacij v objavi natečaja ali razpisa za prijavo interesa.


Evropske stopnje – samoocenjevalna lestvica

Na vrh