Language selector

Verzia s vysokým kontrastomNormálna veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma

Táto stránka je dostupná v 24 jazykoch

Jazyky


 

Ak pre nás chcete pracovať, musíte dôkladne ovládať aspoň dva európske jazyky (váš hlavný jazyk a anglický, francúzsky alebo nemecký jazyk)


Jazyk 1
musí byť jedným z 24 úradných jazykov EÚ


Váš hlavný jazyk. Môže ísť o váš materinský jazyk alebo iný jazyk, ktorý ovládate aspoň na výbornej úrovni (úroveň C1) podľa dokumentu Európske jazykové úrovne – tabuľka sebahodnotenia.


Pri niektorých výberových konaniach sa vyžaduje vynikajúca znalosť (úroveň C2) tohto jazyka.


Jazyk 2
musí byť iný ako jazyk 1


Vo väčšine prípadov si ako svoj druhý jazyk budete musieť vybrať anglický, francúzsky alebo nemecký jazyk.


Vybraný jazyk musíte ovládať aspoň na uspokojivej úrovni (úroveň B2).


Pri niektorých výberových konaniach na lingvistické pozície sa požaduje výborná znalosť (úroveň C1) tohto jazyka.


Ďalšie jazyky


Pri niektorých výberových konaniach alebo výzvach na vyjadrenie záujmu, predovšetkým pre lingvistov, sa môže požadovať znalosť ďalšieho jazyka.


Podrobnejšie informácie nájdete v oznámení o výberovom konaní alebo vo výzve na vyjadrenie záujmu.


Európske jazykové úrovne – tabuľka sebahodnotenia

Na začiatok