Language selector

Contrast puternicCaractere de dimensiuni normaleCaractere mărite

Această pagină este disponibilă în 24 de limbi

Cunoştinţe lingvistice


 

Pentru a putea lucra în instituţiile şi agenţiile UE, trebuie să cunoaşteţi bine cel puţin două limbi oficiale europene (limba principală + engleză, franceză sau germană).


Limba 1
(trebuie să fie una din cele 24 de limbi oficiale ale UE)


Este limba dvs. principală, adică limba maternă sau o altă limbă pe care o cunoaşteţi foarte bine (nivelul C1, conform Grilei europene de autoevaluare a nivelului de cunoştinţe lingvistice).


În cazul anumitor concursuri/ selecţii, trebuie să cunoaşteţi această limbă la perfecţie (nivelul C2).


Limba 2
(trebuie să difere de limba 1)


De cele mai multe ori, va trebui să alegeţi engleza, franceza sau germana ca cea de-a 2-a limbă.


Cunoştinţele dvs. lingvistice trebuie să fie la un nivel cel puţin satisfăcător (nivelul B2).


În cazul anumitor concursuri/ selecţii, trebuie să cunoaşteţi această limbă foarte bine (nivelul C1).


Alte limbi


Pentru anumite concursuri, selecţii sau invitaţii de exprimare a interesului - în special concursurile pentru lingvişti - vi se poate solicita să dovediţi şi alte competenţe lingvistice.


Detaliile sunt precizate în anunţurile de concurs sau în cererile de exprimare a interesului.


Grila europeană de autoevaluare a nivelului de cunoştinţe lingvistice

Începutul paginii