Language selector

Wybierz wersję z dużym kontrastemUstaw normalny rozmiar czcionkiUstaw większą czcionkę

Strona jest dostępna w 24 językach

Języki


 

Aby podjąć pracę w instytucjach europejskich, trzeba znać biegle co najmniej dwa języki Unii (swój język ojczysty/główny oraz angielski, francuski lub niemiecki).


1 . język
Musi być jednym z 24 języków urzędowych UE


Język główny kandydata. Może to być język ojczysty lub inny język, który kandydat zna przynajmniej w stopniu biegłym (poziom C1), zgodnie z definicją zawartą w tabeli Europejskie poziomy biegłości językowej – tabela samooceny.


W przypadku niektórych konkursów/procedur naboru wymagana jest doskonała znajomość tego języka (poziom C2).


2. język
Musi to być inny język niż 1. język.


W większości przypadków jako 2. język należy wybrać angielski, francuski lub niemiecki.


Wymagana jest co najmniej zadowalająca znajomość wybranego języka (poziom B2).


W przypadku niektórych konkursów/procedur naboru wymagana jest doskonała znajomość tego języka (poziom C1).


Inne języki


W przypadku niektórych konkursów, procedur naboru i zaproszeń do wyrażenia zainteresowania, w szczególności dla lingwistów, mogą być wymagane inne umiejętności językowe.


Szczegółowe informacje można znaleźć w ogłoszeniach o konkursie oraz zaproszeniach do wyrażenia zainteresowania.


Europejskie poziomy biegłości językowej – tabela samooceny

Początek strony