Language selector

Izvēlēties tumšu fonuIzvēlēties rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru

Šī lappuse lasāma 24 valodās

Valodas


 

Lai varētu strādāt pie mums, jums jāpārvalda vismaz divas Eiropas valodas (jūsu pamatvaloda un angļu, franču vai vācu valoda).


1. valoda
Tai jābūt kādai no 24 oficiālajām ES valodām.


Jūsu pamatvaloda. Tā var būt dzimtā valoda vai cita valoda, kuru jūs ļoti labi pārvaldāt (C1 līmenī) atbilstoši Eiropas valodu prasmes līmeņu pašnovērtējuma tabulai.


Dažos konkursos vai atlases procedūrās ir prasība šo valodu perfekti pārvaldīt (C2 līmenī).


2. valoda
Tā nedrīkst sakrist ar 1. valodu.


Parasti 2. valodu izvēlas no angļu, franču un vācu valodas.


Šī izvēlētā valoda jāzina labi (B2 līmenī).


Dažos svešvalodu pratēju konkursos vai atlases procedūrās ir prasība šo valodu ļoti labi pārvaldīt (C1 līmenī).


Papildu valodas


Dažos konkursos, atlases procedūrās vai uzaicinājumos paust interesi, it īpaši svešvalodu pratēju konkursos, var tikt prasītas citu valodu zināšanas.


Aicinām iepazīties ar konkursa nolikumu vai uzaicinājumu paust interesi.


Eiropas valodu prasmes līmeņi — pašnovērtējuma tabula

Lapas sākums