Language selector

Didelio kontrasto vaizdasStandartinio dydžio šriftasDidinti šriftą

Informacija pateikiama 24 kalbomis

Kalbos


 

Jei norite su mumis dirbti, turite gerai mokėti bent dvi Europos Sąjungos kalbas (savo pagrindinę kalbą ir anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą).


Pirmoji kalba
turi būti viena iš 24 oficialių ES kalbų


Jūsų pagrindinė kalba. Tai gali būti jūsų gimtoji kalba arba kita kalba, kurią, remiantis Europos kalbų mokėjimo kriterijais, labai gerai mokate (C1 lygis).


Kai kuriuose konkursuose ir (arba) atrankose reikalaujama, kad dalyviai savo pagrindinę kalbą mokėtų puikiai (C2 lygis).


Antroji kalba
turi būti ne ta pati kaip pirmoji


Dauguma atvejų savo antrąja kalba turėsite pasirinkti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą.


Savo pasirinktą kalbą turite mokėti bent pakankamai gerai (B2 lygis).


Kai kuriuose kalbų specialistų konkursuose ir (arba) atrankose reikalaujama, kad dalyviai savo antrąją kalbą mokėtų labai gerai (C1 lygis).


Kitos kalbos


Kai kuriuose konkursuose, atrankose arba kvietimuose teikti paraiškas, visų pirma kalbų specialistų konkursuose, gali būti reikalaujama mokėti ir daugiau užsienio kalbų.


Kviečiame skaityti pranešimą apie konkursą arba kvietimą teikti paraiškas.


Europos kalbų mokėjimo lygmenys. Įsivertinimo lentelė

Į puslapio pradžią