Language selector

Roghnaigh leagan faoi ardchodarsnachtSocraigh gnáth-chlómhéidMéadaigh clómhéid

Tá fáil ar an leathanach seo i 24 teanga

Teangacha


 

Le hoibriú linne, ní mór dhá theanga Eorpacha ar a laghad a bheith ar do thoil agat (do phríomhtheanga mar aon le Béarla, Fraincis nó Gearmáinis).


Teanga 1
caithfidh sé gur ceann de 24 teanga oifigiúil an AE í


Do phríomhtheanga. Sin do phríomhtheanga nó teanga eile ar a bhfuil eolas cruinn (leibhéal C1) agat ar a laghad mar a mhínítear i Leibhéil na dteangacha Eorpacha - greille féinmheasúnachta.


Do chomórtais/nósanna imeachta roghnúcháin áirithe, beidh sáreolas (leibhéal C2) ar an teanga seo uait.


Teanga 2
ní hionann í agus teanga 1


I bhformhór na gcásanna, beidh ort Béarla, Fraincis nó Gearmáinis a roghnú mar theanga 2.


Beidh ar a laghad eolas sásúil (leibhéal B2) ar do theanga roghnaithe uait.


Do chomórtais/nósanna imeachta roghnúcháin áirithe, beidh eolas críochnúil (leibhéal C1) ar an teanga seo uait.


Teangacha breise


Do roinnt comórtas, nósanna imeachta roghnúcháin nó glaonna ar léiriú spéise, comórtais do theangeolaithe go háirithe, féadfar scileanna teanga eile a iarraidh.


Féach ar an bhFógra comórtais nó ar an nGlaoch ar léiriú spéise.


Leibhéil na dteangacha Eorpacha - greille féinmheasúnachta

Barr an leathanaigh