Language selector

Suurikontrastinen versioPalauta normaali tekstikokoSuurenna tekstikokoa

Tämä sivu on saatavilla 24 kielellä

Kielet


 

EU:n palveluksessa työskenteleviltä edellytetään vähintään kahden EU-kielen hyvää taitoa (hakijan pääkieli ja englanti/ranska/saksa).


Kieli 1
Jokin EU:n 24 virallisesta kielestä


Hakijan pääkieli. Se voi olla hänen äidinkielensä tai muu kieli, jossa hänellä on perusteelliset taidot (kielitaitotaso C1) (ks. eurooppalainen kieliviitekehys – kielitaitoasteikko itsearviointia varten.


Joissakin kilpailuissa/valintamenettelyissä vaaditaan kielen täydellistä taitoa (kielitaitotaso C2).


Kieli 2
Muu kuin kieli 1


Useimmissa tapauksissa kielen 2 on oltava englanti, ranska tai saksa.


Valittua kieltä on osattava vähintään tyydyttävästi (kielitaitotaso B2).


Joissakin kielten ammattilaisten kilpailuissa/valintamenettelyissä vaaditaan valitun kielen perusteellista taitoa (kielitaitotaso C1).


Muut kielet


Joissakin kilpailuissa (esimerkiksi kielten ammattilaisten kilpailuissa), valintamenettelyissä ja kiinnostuksenilmaisupyynnöissä saatetaan vaatia useampien kielten taitoa.


Vaatimukset määritellään kilpailuilmoituksessa tai kiinnostuksenilmaisupyynnössä.


Eurooppalainen kieliviitekehys – kielitaitoasteikko itsearviointia varten

Sivun alkuun