Language selector

Suure kontrastiga versioonTavapärane tähesuurusKiri suuremaks

Käesolev lehekülg on kättesaadav 24 keeles

Keeled


 

Selleks, et meil töötada, peate valdama vähemalt kaht Euroopa keelt (teie põhikeel ning lisaks kas inglise, prantsuse või saksa keel).


1. keel
peab olema üks 24 ELi ametlikust keelest


Teie põhikeel. Selleks võib olla kas teie emakeel või mõni muu keel, mida valdate (tase C1) nagu on määratletud dokumendis Euroopa keeletasemed – enesehindamisskaala.


Teatavate konkursside/valikumenetluste puhul peate asjaomast keelt valdama eeskujulikult (tase C2) .


2. keel
peab olema erinev 1. keelest


Enamikel juhtudel peate 2. keele puhul valima inglise, prantsuse või saksa keele.


Valitud keelt peate valdama rahuldaval tasemel (tase B2).


Teatavate keelespetsialistide konkursside/valikumenetluste puhul peate asjaomast keelt valdama eeskujulikult (tase C1) .


Täiendavad keeled


Teatavate konkursside, valikumenetluste või osalemiskutsete, eelkõige keelespetsialistide konkursside puhul võidakse nõuda täiendavate keelte oskust.


Palun tutvuge asjaomase konkursikutse või osalemiskutsega.


Euroopa keeletasemed – enesehindamisskaala

Üles