Language selector

Vælg udgave med høj kontrastVis siden med normal skriftstørrelseForstør skriftstørrelsen

Siden findes på 24 sprog

Sprog


 

Hvis du vil arbejde for EU, skal du have et godt kendskab til mindst to europæiske sprog (dit hovedsprog plus engelsk, fransk eller tysk).


Sprog 1
skal være et af de 24 officielle EU-sprog


Dit hovedsprog. Det kan være dit modersmål eller et andet sprog, som du har mindst et indgående kendskab til (niveau C1) som defineret i Europæiske niveauer - selvevalueringsskala.


Ved visse udvælgelsesprøver skal du have perfekt beherskelse (niveau C2) af dette sprog.


Sprog 2
skal være et andet end sprog 1


I de fleste tilfælde skal du vælge mellem enten engelsk, fransk eller tysk som sprog 2.


Du skal have mindst et tilfredsstillende kendskab (niveau B2) til dette sprog.


Ved visse udvælgelsesprøver for lingvister skal du have indgående kendskab (niveau C1) til det.


Yderligere sprog


Ved visse udvælgelsesprøver eller indkaldelser af interessetilkendegivelser, særligt for lingvister, kan der stilles yderligere krav til sprogkundskaber.


Se meddelelsen om udvælgelsesprøven eller indkaldelsen af interessetilkendegivelser.


Europæiske niveauer - selvevalueringsskala

Sidens top