Language selector

Choose high-contrast versionSet page to normal font sizeIncrease font size

Tyto stránky jsou k dispozici ve 24 jazycích

Jazyky


 

Chcete-li pracovat v některé z evropských institucí, musíte dobře ovládat alespoň dva úřední jazyky Unie (váš hlavní jazyk a jeden z těchto tří jazyků: angličtina, francouzština, němčina).


1. jazyk
jeden z 24 úředních jazyků EU


Je to váš hlavní jazyk. Může se jednat o váš mateřský jazyk nebo cizí jazyk, v němž jste dosáhli výborné znalosti (úroveň C1), viz Evropské úrovně – Stupnice pro sebehodnocení.


Některá výběrová řízení vyžadují dokonalou znalost (úroveň C2) daného jazyka.


2. jazyk
odlišný od prvního jazyka


Ve většině případů musí být vaším druhým jazykem angličtina, francouzština nebo němčina.


Tento jazyk musíte ovládat minimálně na úrovni B2 (dobrá znalost).


Některá výběrová řízení vyžadují výbornou znalost (úroveň C1) daného jazyka.


Další jazyky


V některých výběrových řízeních, zejména výběrových řízeních na pozice lingvistů, může být požadována znalost dalších cizích jazyků.


Tyto informace vždy najdete v příslušném oznámení o výběrovém řízení nebo ve výzvě k vyjádření zájmu.


Evropské úrovně – Stupnice pro sebehodnocení

Začátek stránky