Language selector

Версия на страницата с висок контрастНормален размер на шрифтаГолям размер на шрифта

Тази страница е достъпна на 24 езика

Езици


 

За да работите при нас е необходимо да владеете добре поне два европейски езика (вашият основен език плюс английски, френски или немски).


Първият език
трябва да бъде един от 24-те официални езика на ЕС


Това е вашият основен език. Той може да бъде майчиният ви език или друг език, който владеете отлично (ниво C1) съгласно единните европейски критерии за езикови познания


За някои конкурси/процедури на подбор ще трябва да владеете перфектно (ниво C2) този език.


Вторият език
трябва да бъде различен от първия език


В повечето случаи ще трябва да избирате втори език между английски, френски или немски.


Необходимо е да имате поне задоволителни познания (ниво B2) по избрания от вас език.


За някои конкурси/процедури на подбор за лингвисти ще трябва да владеете отлично (ниво C1) този език.


Допълнителни езици


За някои конкурси, процедури на подбор или покани за изразяване на интерес, особено за конкурси за лингвисти, може да се изискват и други езикови умения.


Моля, проверете в съответната обява за конкурса или покана за изразяване на интерес.


Единни европейски критерии за езикови познания - Матрица за самооценка

Начало на страницата