Language selector

Izvēlēties tumšu fonuIzvēlēties rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru

Šī lappuse lasāma 24 valodās

Kā pieteiktiesŠajā vietnes sadaļā aplūkoti atlases procedūru veidi un izklāstīti to dažādie posmi: no elektroniskā pieteikuma iesniegšanas līdz sākotnējiem pārbaudījumiem, atlasei novērtēšanas centrā un iekļūšanai rezerves sarakstā.

Mūsu atlases procedūru formāts ir atkarīgs no līguma veida (pastāvīgs, pagaidu, uz noteiktu laiku) un amata. Par amatiem un darbinieku kategorijām var uzzināt mūsu lapā Karjeras iespējas.

Izlasījis par dažādajām atlases procedūrām, varat izmēģināt roku, aizpildot testu paraugus, un sameklēt citus mācību un informācijas materiālus,bet pēc tam iepazīties ar pašreizējām vakancēm.