Language selector

Hög kontrastNormal textstorlekStörre textstorlek

Den här sidan finns på 24 språk

Viktigt att läsa


 

Läs den här informationen noga innan du anmäler dig till något av våra urvalsförfaranden. 

Om du vill veta mer om personalens rättigheter, skyldigheter, arbetsvillkor, rekrytering, karriär, lön och förmåner kan du också titta i tjänsteföreskrifterna för EU-tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga EU-anställda. 

Allmänna uttagningsprov

 • Meddelande om uttagningsprovet
  Det här är den officiella texten om vad som gäller för uttagningsprovet. Det innehåller all information om ett visst uttagningsprov (t.ex. arbetsuppgifter, behörighetskrav och beskrivning av proven). Meddelandet publiceras i EU:s officiella tidning och på den webbsida där uttagningsprovet utlysts (aktuella jobbmöjligheter).

 • Allmänna bestämmelser för allmänna uttagningsprov
  Här beskrivs de regler och procedurer som är gemensamma för alla uttagningsprov. Bestämmelserna hänger ihop med meddelandet om uttagningsprovet och har samma rättsliga status. Du hittar dem i EUT eller via länken ovan.

  (Bestämmelserna gäller alla uttagningsprov som utlyses efter den 27 februari 2015. De ersätter de allmänna bestämmelser som fortfarande gäller för alla prov som utlysts till och med den 26 februari 2015).

 

Kontraktsanställning (CAST)/Tillfällig anställning

 • Inbjudan att lämna intresseanmälan
  Inbjudan till intresseanmälan gäller urval av kontraktsanställda och tillfälligt anställda och motsvarar meddelandet och de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov. Den innehåller all information om ett visst urvalsförfarande (t.ex. arbetsuppgifter, behörighetskrav och beskrivning av proven). Inbjudan läggs ut på den webbsida där urvalsförfarandet utlysts (se aktuella jobbmöjligheter).
 • Omprövning/överklagande
  Du kan överklaga urvalsförfarandetpdf.

 

Anvisningar för webbanmälan

 • Här får du hjälp med anmälan steg för steg. Det finns en länk till anvisningarna i ansökningsformuläret och på den webbsida där uttagningsprovet eller urvalsförfarandet utlysts. Du kan också ladda ner dem här på engelskapdf, franskapdf eller tyskapdf.

Till början