Language selector

Contrast puternicCaractere de dimensiuni normaleCaractere mărite

Această pagină este disponibilă în 24 de limbi

Documente importante


 

Când vă înscrieți la un concurs organizat de EPSO, citiți cu atenție următoarele documente. 

Pentru informații privind drepturile, obligațiile și condițiile de lucru ale personalului instituțiilor europene, precum și cu privire la angajare, carieră, salarizare și beneficii, puteți consulta și Statutul funcționarilor Uniunii Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene. 

Concursuri generale

 • Anunțul de concurs
  Acesta este actul oficial, cu valoare juridică, prin care se reglementează organizarea concursului. El conține toate informațiile referitoare la un anumit concurs (de exemplu, atribuții, criterii de eligibilitate, descrierea probelor de concurs). Este publicat în Jurnalul Oficial al UE și pe pagina de pe acest site dedicată concursurilor (a se vedea secțiunea „Oportunități de carieră actuale”), atunci când este lansat un concurs.

 • Dispozițiile generale aplicabile concursurilor generale
  Acest document stabilește regulile generale și procedurile valabile pentru toate concursurile. Trebuie citit împreună cu anunțul de concurs, având aceeași valoare juridică. Se publică în Jurnalul Oficial și poate fi accesat cu ajutorul linkului de mai sus.

  (Notă: dispozițiile generale de mai sus se aplică tuturor concursurilor publicate după data de 27.2.2015. Ele înlocuiesc fostele Dispoziții generale aplicabile concursurilor generale care se aplică, în continuare, tuturor concursurilor publicate până la data de 26.02.2015).

 

Proceduri de selecție pentru agenți contractuali (CAST)/ agenți temporari

 • Cererea de exprimare a interesului
  Pentru selecția agenților contractuali și a agenților temporari, „cererea de exprimare a interesului” este echivalentul anunțului de concurs și al dispozițiilor generale aplicabile concursurilor generale. Conține toate informațiile referitoare la o anumită procedură de selecție (de exemplu, atribuții, criterii de eligibilitate, descrierea probelor de concurs). Este publicată pe pagina de pe acest site dedicată procedurilor de selecție (a se vedea secțiunea „Oportunități de carieră actuale”), atunci când este lansată o astfel de procedură.
 • Solicitări de reexaminare/ Contestații
  Participanții la proceduri de selecție pentru agenți contractuali au la dispoziție următoarele posibilități de contestarepdf.

 

Manualul pentru înscrierea on-line

 • Acest manual vă ajută să parcurgeți etapele procedurii de înscriere on-line. Linkul către manual figurează în actul de candidatură on-line și pe pagina pe care se anunță concursul sau procedura de selecție. Îl puteți descărca și aici, în limbile englezăpdf, francezăpdf și germanăpdf.

Începutul paginii