Language selector

Wybierz wersję z dużym kontrastemUstaw normalny rozmiar czcionkiUstaw większą czcionkę

Strona jest dostępna w 24 językach

Ważne dokumenty


 

Zanim zgłosisz się do udziału w jednej z procedur naboru, dokładnie zapoznaj się z informacjami na tej stronie. 

Możesz też zajrzeć do Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej i warunków zatrudnienia innych pracowników Unii – znajdziesz tam opis praw i obowiązków pracowników oraz warunków pracy, w tym również informacje o naborze, przebiegu kariery zawodowej, wynagrodzeniu i innych świadczeniach. 

Konkursy otwarte

 • Ogłoszenie o konkursie
  Jest to tekst urzędowy o mocy prawnej określający zasady organizowania konkursu. Zawiera wszystkie informacje związane z danym konkursem (na przykład zakres obowiązków, wymogi, opis testów). Ogłoszenie jest publikowane w Dzienniku Urzędowym UE i w tym portalu, na stronie, na której dany konkurs jest ogłoszony (zakładka Aktualne ogłoszenia o naborze).

 • Przepisy ogólne dotyczące konkursów otwartych
  W dokumencie tym przedstawiono ogólne zasady i procedury regulujące przebieg wszystkich konkursów. Ma on taki sam status prawny jak ogłoszenie o konkursie – dokumenty te należy czytać razem. Przepisy te opublikowano w Dzienniku Urzędowym i można się z nimi zapoznać, klikając na podany wyżej link.

  (Uwaga: przepisy te dotyczą wszystkich konkursów ogłoszonych po 27/02/2015. Zastępują one Przepisy ogólne mające zastosowanie do konkursów otwartych, które mają zastosowanie do wszystkich konkursów opublikowanych do 26/02/2015).

 

Nabór personelu kontraktowego (CAST) / pracowników na czas określony

 • Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania
  W przypadku procedury naboru personelu kontraktowego i pracowników na czas określony zaproszenie jest odpowiednikiem ogłoszenia o konkursie i przepisów ogólnych dotyczących konkursów otwartych. Zawiera wszystkie informacje związane z daną procedurą naboru (na przykład zakres obowiązków, wymogi, opis testów) i jest publikowane w tym portalu, na stronie dotyczącej danej procedury (zakładka Aktualne ogłoszenia o naborze).
 • Odwołania
  W odniesieniu do naboru personelu kontraktowego mają zastosowanie następujące procedury odwoławczepdf.

 

Zapisy przez internet – podręcznik

 • Podręcznik ten wyjaśnia wszystkie etapy zapisów przez internet. Link do podręcznika jest podany w formularzu zgłoszeniowym online i na stronie, na której dany konkurs lub dana procedura naboru są ogłoszone. Podręcznik można również pobrać tutaj w językach: angielskimpdf, francuskim pdfi niemieckimpdf.

Początek strony