Language selector

Hoog contrastNormale tekstgrootteGrotere tekstgrootte

Deze pagina is beschikbaar in 24 talen

Belangrijke documenten


 

Als u zich opgeeft voor een van onze selectieprocedures, moet u de volgende documenten zorgvuldig lezen. 

U kunt ook het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de EU bekijken voor meer informatie over de rechten, plichten en arbeidsvoorwaarden van personeelsleden. Het bevat verder informatie over werving, loopbanen, salarissen en toelagen. 

Algemene vergelijkende onderzoeken

 • Aankondiging van een vergelijkend onderzoek
  Dit is het officiële document dat de organisatie van het onderzoek regelt. Het bevat alle informatie over een bepaald onderzoek (zoals vereisten, minimumvoorwaarden en een beschrijving van de tests). Het verschijnt bij het begin van de inschrijvingstermijn in het Publicatieblad van de EU en op deze website (zie open selectieprocedures).

 • Algemene bepalingen betreffende algemene vergelijkende onderzoeken
  In dit document staan de regels en procedures die gelden voor alle vergelijkende onderzoeken. Het heeft dezelfde juridische status als de aankondiging van het vergelijkend onderzoek en moet ernaast worden gelezen. Het verschijnt in het Publicatieblad en is beschikbaar via bovenstaande link.

  (Opgelet: deze bepalingen gelden alleen voor vergelijkende onderzoeken die na 27 februari 2015 zijn gepubliceerd. Ze treden in de plaats van de Leidraad voor algemene vergelijkende onderzoeken, die nog steeds van toepassing is op vergelijkende onderzoeken die vóór die datum zijn bekendgemaakt.)

 

Selecties voor arbeidscontractanten en tijdelijke ambtenaren

 • Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling
  De "oproep tot het indienen van blijken van belangstelling" bij de selectie van arbeidscontractanten en tijdelijke ambtenaren is het equivalent van de aankondiging en de algemene bepalingen bij algemene vergelijkende onderzoeken. U vindt hierin alle informatie over de selectieprocedure (zoals vereisten, minimumvoorwaarden en een beschrijving van de tests). De oproep verschijnt op deze website (zie open selectieprocedures) bij het begin van de inschrijvingstermijn.
 • Herziening / beroep
  Wie bezwaar wil aantekenen tegen het verloop van de selectie van arbeidscontractanten, moet de volgende beroepsprocedurepdfvolgen.

 

Online sollicitatiehandleiding

 • Deze handleiding begeleidt u bij alle stappen van de online-sollicitatieprocedure. In elk elektronisch sollicitatieformulier en op de pagina met aankondigingen van vergelijkende onderzoeken of selectieprocedures vindt u een link naar deze handleiding. U kunt de handleiding ook hier downloaden in het Engelspdf, Franspdf en Duitspdf.

Naar boven