Language selector

Agħżel il-verżjoni b'kuntrast qawwiIssettja l-paġna għal tipa ta' daqs normaliKabbar it-tipa

Din il-paġna hija disponibbli fi 24 lingwa

Dokumenti importanti


 

Meta tapplika għal waħda mill-proċeduri ta' għażliet tagħna jeħtieġlek taqra bir-reqqa d-dokumenti li ġejjin. 

Tista' tikkonsulta wkoll ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u l-Kundizzjonijiet tax-Xogħol ta' uffiċjali oħrajn tal-Unjoni għal informazzjoni dwar id-drittijiet tal-persunal u l-kundizzjonijiet tax-xogħol inklużi r-reklutaġġ, il-karrieri, il-paga u l-benefiċċji. 

Kompetizzjonijiet Miftuħin

 • Avviż ta' Kompetizzjoni
  Dan hu t-test uffiċjali u legali li jirregola l-organizzazzjoni ta' kompetizzjoni. Fih l-informazzjoni kollha speċifika għal kompetizzjoni partikulari (pereżempju, id-dmirijiet, ir-rekwiżiti ta' eliġibilità, id-deskrizzjoni tat-testi). Hu ppubblikat kemm fil-Ġurnal Uffiċjali tal-UE kif ukoll fil-paġna tal-avviżi ta’ dan il-websajt (ara “l-opportunitajiet attwali ta’ impjiegi”) meta kompetizzjoni tiftaħ għall-applikazzjonijiet.

 • Regoli ġenerali applikabbli għall-kompetizzjonijiet miftuħin
  Dan id-dokument jistabbilixxi r-regoli u l-proċeduri ġenerali komuni għall-kompetizzjonijiet miftuħin kollha. Dan għandu l-istess status legali bħall-Avviż ta’ Kompetizzjoni u għandu jinqara flimkien miegħu. Hu ppubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali u aċċessibbli bil-link hawn fuq.

  (Jekk jogħġbok innota: ir-regoli ġenerali ta' hawn fuq japplikaw għall-kompetizzjonijiet kollha ppubblikati wara s-27/02/2015.  Qed jieħdu post ir-Regoli Ġenerali applikabbli għall-kompetizzjonijiet miftuħa ta' qabel li għadhom japplikaw għall-kompetizzjonijiet kollha ppubblikati sas-26/02/2015).

 

Aġent Kuntrattwali (CAST) / Għażliet ta' Aġenti Temporanji

 • Sejħa għal Espressjoni ta’ interess
  Għall-għażliet tal-aġenti b’kuntratt u dawk temporanji s-“sejħa għal espressjoni ta’ interess” hi l-ekwivalenti tal-Avviż tal-Kompetizzjoni u r-regoli Ġenerali li jirregolaw il-kompetizzjonijiet miftuħin ikkombinati. Fiha l-informazzjoni kollha speċifika għal proċedura ta' għażla partikulari (pereżempju, id-dmirijiet, ir-rekwiżiti ta' eliġibilità, id-deskrizzjoni tat-testi). Hi ppubblikata fil-paġna tal-avviżi ta’ dan il-websajt (ara “l-opportunitajiet ta’ impjiegi attwali”) meta proċedura ta’ għażla hi miftuħa għall-applikazzjonijiet.
 • Proċeduri ta' rieżami/ appell
  Għall-proċeduri ta' selezzjoni tal-aġenti kuntrattwali japplikaw dawn il-proċeduri ta' appellpdf.

 

Manwal għal Applikazzjoni Onlajn

 • Dan il-manwal jiggwidak pass pass matul l-istadji kollha tal-proċedura ta' applikazzjoni onlajn. Hemm link għall-manwal fil-formola tal-applikazzjoni onlajn u fil-paġna tal-avviżi għall-kompetizzjoni jew proċedura tal-għażla. Tista' tiddawnlowdjah minn hawn bl-Ingliżpdf, bil-Franċiżpdf u bil-Ġermaniżpdf.

It-tarf ta’ fuq tal-paġna