Language selector

Izvēlēties tumšu fonuIzvēlēties rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru

Šī lappuse lasāma 24 valodās

Svarīgi dokumenti


 

Kad piesakāt dalību kādā no mūsu atlases procedūrām, rūpīgi izlasiet šos dokumentus. 

Informāciju par darbinieku tiesībām, pienākumiem, darba apstākļiem, tostarp — pieņemšanu darbā, karjeru, atalgojumu, pabalstiem — varat atrast arī Eiropas Savienības Civildienesta noteikumos un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā. 

Atklāti konkursi

 • Paziņojums par konkursu
  Tas ir oficiāls juridisks dokuments, kuram atbilstīgi rīko konkursu. Tajā ir visa informācija par konkrēto konkursu (piemēram, darba pienākumi, prasības kandidātiem, testu apraksts). To publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un šīs vietnes sadaļā, kur ir paziņojumi (sk. saiti “Pašreizējās vakances”), kad sākas pieteikumu iesniegšana konkursam.

 • Atklātajos konkursos piemērojamie vispārīgie noteikumi
  Šajā dokumentā izklāstīti vispārīgie noteikumi un procedūras, kas ir vienādas visos atklātajos konkursos. Tam ir tāds pats juridiskais statuss kā paziņojumam par konkursu, un vispārīgie noteikumi jālasa kopā ar paziņojumu par konkursu. Vispārīgie noteikumi ir publicēti Oficiālajā Vēstnesī un pieejami augstāk redzamajā saitē.

  (Ņemiet vērā, ka iepriekš minētie vispārīgie noteikumi attiecas uz visiem konkursiem, kas izsludināti pēc 27.02.2015. Tie aizstāj agrākos atklātajos konkursos piemērojamos vispārīgos noteikumus, kas vēl joprojām attiecas uz konkursiem, kuri izsludināti līdz 26.02.2015. (ieskaitot).

 

Līgumdarbinieku (CAST) un pagaidu darbinieku atlase

 • Uzaicinājums izteikt ieinteresētību
  Līgumdarbinieku un pagaidu darbinieku atlases procedūrā šāds uzaicinājums ir ekvivalents diviem dokumentiem: paziņojumam par konkursu un Atklātajos konkursos piemērojamiem vispārīgajiem noteikumiem. Tajā ir visa informācija par konkrēto atlases procedūru (piemēram, darba pienākumi, prasības kandidātiem, testu apraksts). To publicē šīs vietnes sadaļā, kur ir paziņojumi (sk. saiti “Pašreizējās vakances”), kad sākas pieteikumu iesniegšana atlases procedūrai.
 • Lēmumu pārskatīšanas vai pārsūdzības procedūras
  Uz līgumdarbinieku atlases procedūru attiecas šādas pārsūdzības procedūraspdf.

 

Norādījumi par reģistrāciju internetā

 • Šī rokasgrāmata izved cauri visiem tīmeklī notiekošās reģistrācijas procedūras posmiem. Elektroniskajā pieteikuma veidlapā un lapā, kur paziņots par konkursu vai atlases procedūru, ir saite uz šo rokasgrāmatu. Varat to arī lejupielādēt te angliskipdf, franciskipdf un vāciskipdf.

Lapas sākums